You are here

Regulator wzrostu Moddus Start

Moddus Start

Data ostatniej modyfikacji:
06.06.2022

Regulatory wzrostu

Zboża

Substancja czynna: 
Formulacja: 
DC
Typ i sposób działania: 
zapobiega wyleganiu rośliny uprawnej
poprawia kondycję roślin

Regulator wzrostu do zbóż ozimych i jarych

NieWylegaj | Syngenta

Regulator wzrostu do zbóż ozimych i jarych

Jęczmień jary

Jęczmień ozimy

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Żyto jare

Żyto ozime

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.