You are here

Moddus Start

Data ostatniej modyfikacji:
03.03.2017

Regulatory wzrostu

Środki ochrony roślin

Substancja aktywna: 
Formulacja: 
DC
Typ i sposób działania: 
zapobiega wyleganiu rośliny uprawnej
poprawia kondycję roślin

Regulator wzrostu do zbóż ozimych i jarych

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.