You are here

Fungicyd Touchdown Premium

Touchdown Premium

Data ostatniej modyfikacji:
05.05.2022

Herbicydy

Rzepak

Substancja czynna: 
Formulacja: 
SL
Typ i sposób działania: 
nalistny
układowy

Herbicyd do zwalczania perzu wlaściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na ściernisku po zbiorze zbóż przed rozpoczęciem upraw pożniwnych oraz w celu dosuszenia rzepaku ozimego przed zbiorem.

Rzepak

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.