You are here

Herbicyd Soplete

Soplete

Data ostatniej modyfikacji:
05.02.2020

Herbicydy

Rzepak

Ziemniak

Substancja czynna: 
Formulacja: 
SL
Typ i sposób działania: 
nalistny
kontaktowy

Spolete 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego), desykacji rzepaku ozimego oraz zwalczania zachwaszczenia wtórnego na plantacjach ziemniaka.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Rzepak ozimy

Ziemniak

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.