You are here

Herbicyd Resolva

Resolva

Data ostatniej modyfikacji:
21.10.2022

Herbicydy

Inne

Substancja czynna: 
Formulacja: 
24h
Typ i sposób działania: 
układowy

Herbicyd do zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jedno i dwuliściennych, jednorocznych i wieloletnich na terenach nieprzeznaczonych pod uprawę (ścieżki,drogi dojazdowe, podwórka i patia, ścieżki i place z nasadzeniami drzewiastych roślin ozdobnych), nieużytkowanych rabatach przeznaczonych pod uprawę roślin ozdobnych, trawnikach, roślinach ozdobnych i sadowniczych co najmniej rok po posadzeniu.

Drzewa ziarnkowe i drzewa pestkowe co najmniej po roku sadzenia

Nieużytkowane rabaty przeznaczone pod uprawę roślin ozdobnych

Rośliny ozdobne (drzewa i krzewy co najmniej po roku od sadzenia)

Ścieżki i place z nasadzeniami drzewiastych roślin ozdobnych

Teren nieprzeznaczony pod uprawę (ścieżki,drogi dojazdowe, podwórka, patia itp.)

Trawniki (likwidacja lub odnowienie)

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.