You are here

Herbicyd Reglone

Reglone

Data ostatniej modyfikacji:
27.01.2020

Herbicydy

Rzepak

Ziemniak

Substancja czynna: 
Formulacja: 
SL
Typ i sposób działania: 
nalistny
kontaktowy

Reglone 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego), desykacji rzepaku ozimego oraz zwalczania zachwaszczenia wtórnego na plantacjach ziemniaka.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Ochrona ziemniaka

Powszechnie znany preparat Reglone 200 SL, zawierający substancję czynną dikwat, jest po raz ostatni w 2019 roku dostępny na rynku. Unia Europejska w ostatnim czasie wycofuje wiele substancji czynnych znajdujących się w środkach ochrony roślin i dotyczy to również dikwatu.

W trosce o wysoka jakość bulw ziemniaków...

Reglone jest środkiem chwastobójczym przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego) i desykacji rzepaku ozimego. Desykant ten niszczy zielone części roślin, a będąc produktem kontaktowym jest bezpieczny dla bulw ziemniaka w glebie. Warto zdać sobie sprawę, że będzie bardzo trudno zastąpić ten produkt, szczególnie na plantacjach nasiennych, w następnych latach.

Reglone w uprawie ziemniaków poza samym ułatwieniem zbioru pozwala:

  • uzyskać odpowiednią wielkości i kształt bulw,
  • zapobiegać uszkodzeniom mechanicznym,
  • zahamować rozwój alternariozy i zarazy ziemniaka oraz chorób wirusowych,
  • niszczyć chwasty, stanowiące zachwaszczenie wtórne, przed zbiorem bulw.

... i nasion rzepaku!

Korzyści ze stosowania Reglone są widoczne również w uprawie rzepaku. Desykacja rzepaku ozimego wyrównuje dojrzewanie roślin eliminując wpływ nierównomiernego rozsiania nawozów mineralnych i zróżnicowania glebowego, zmniejsza skłonność łuszczyn do pękania oraz obniża wilgotność nasion i decyduje o terminie zbioru.

Ostatni rok sprzedaży!!!

Rzepak ozimy

Ziemniak

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.