You are here

Herbicyd Lumax

Lumax

Data ostatniej modyfikacji:
28.07.2022

Herbicydy

Kukurydza

Substancja czynna: 
Formulacja: 
SE
Typ i sposób działania: 
doglebowy
nalistny
przedwschodowy
powschodowy

Herbicydy do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych, (głównie prosowatych) oraz dwuliściennych w kukurydzy

Herbicydy do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych, (głównie prosowatych) oraz dwuliściennych w kukurydzy

Kukurydza

Kukurydza cukrowa

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.