You are here

Herbicyd Casper

Casper

Data ostatniej modyfikacji:
20.03.2020

Herbicydy

Kukurydza

Substancja czynna: 
Formulacja: 
WG
Typ i sposób działania: 
układowy
powschodowy

Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczony do powszechnego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Kukurydza

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.