You are here

Fungicyd Olympus

Olympus

Data ostatniej modyfikacji:
03.03.2020

Fungicydy

Zboża

Substancja czynna: 
Formulacja: 
SC
Typ i sposób działania: 
zapobiegawczy
kontaktowy
systemiczny

Fungicyd do ochrony pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego

Jęczmień jary

Jęczmień ozimy

Pszenica jara

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Żyto ozime

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.