You are here

Fungicyd Chorus

Chorus

Data ostatniej modyfikacji:
18.04.2019

Fungicydy

Sady i jagodniki

Substancja aktywna: 
Formulacja: 
WG
Typ i sposób działania: 
wgłębny
zapobiegawczy
interwencyjny

Fungicyd do ochrony jabłoni i gruszy

Fungicyd do ochrony jabłoni i gruszy

Jabłoń

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.