You are here

Rogóźno Zamek, Gospodarstwo Rolne Tomasz Michalczyk

 

Pola klasy S - zapis

Rogóźno Zamek, Gospodarstwo Rolne Tomasz Michalczyk

Nowoczesne, duże gospodarstwo położone w województwie kujawsko-pomorskim w miejscowości Rogóźno Zamek. Założone przez Tadeusza Michalczyka, obecnie prowadzone jest przez syna Tomasza. Głównym zarządcą jest Marek Sokólski. Na powierzchni 1 000 ha, na glebach płowych klasy IIIa-V, którymi dysponuje gospodarstwo, uprawiane są zboża – pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime oraz rzepak ozimy, buraki cukrowe i kukurydza. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną oraz chów trzody chlewnej. Zarządca z uwagą śledzi najnowsze osiągnięcia technologiczne i testuje nowe rozwiązania w gospodarstwie. Dzięki otwartości na nowe projekty i dbałości w ich realizacji Gospodarstwo Rogóźno często prezentuje najbardziej złożone doświadczenia Syngenta. Współpraca z Syngenta trwa nieprzerwanie od roku 2004, co daje Gospodarstwu miano najstarszego obecnego partnera pokazów polowych.

Rogóźno Zamek, Gospodarstwo Rolne Tomasz Michalczyk

Rogóźno Zamek, Gospodarstwo Rolne Tomasz Michalczyk

Infopole