You are here

Polwica, Gospodarstwo Rolne Robert Siatkowski

 

Pola klasy S - zapis

Polwica, Gospodarstwo Rolne Robert Siatkowski

Pan Robert Siatkowski rozpoczął swoje gospodarowanie 1989 roku w okresie przemian agrarnych w Polsce. Gospodarstwo jest skoncentrowane na produkcji roślinnej na łącznej powierzchni 300ha gruntów ornych przy przeważającej II klasie gleby. W gospodarstwie uprawiany jest rzepak ozimy, pszenica ozima, kukurydza, jęczmień ozimy i jęczmień jary. Pola gospodarstwa są zlokalizowane w okolicach miejscowości Polwica i Wyszkowice w gminie Kobierzyce. Wspólnie z ojcem Panem Józefem i bratem Panem Adrianem, Pan Robert gospodaruje na łącznej powierzchni około 1000ha. Wspólna praca na tak dużym areale wymaga użycia niezawodnych i precyzyjnych technologii. Dlatego gospodarstwo inwestuje w topowe marki maszyn na naszym rynku. Standardem na dzisiaj jest korzystanie z nawigacji satelitarnej w trakcie wykonywania uprawy, siewu i oprysków. Gospodarstwo opiera produkcję na genetyce umożliwiającej osiąganie wysokich wydajności i jakości plonów z zastosowaniem najlepszych nawozów i środków ochrony roślin.

Spotkania

Infopole