You are here

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na Pola Klasy S!

Tematyka konferencji

Spotkania
11.12.2018

Wybrane elementy agrotechniki roślin w warunkach niekorzystnego przebiegu pogody;
Jak zapewnić wschody w trudnych warunkach;
Pierwszy zabieg wiosenny jako fundament...

Pola klasy S 2019