You are here

STOP omacnicy - Monitoring szkodnika

Sprawdź monitoring omacnicy w Twoim regionie.

Zobacz aktualny monitoring omacnicy

Monitoring omacnicy w 2014 roku

W 4 województwach: opolskim, dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim, o największym zagrożeniu szkodnika, zamontowanych jest 6 pułapek świetlnych, w których codziennie od połowy czerwca br. odławiane są motyle omacnicy. Omacnica to motyl nocny skutecznie wabiony przez światło pułapki.
Na podstawie liczby odłowionych codziennie motyli omacnicy określany jest szczyt wylotu szkodnika oraz termin zabiegu chemicznego pozwalającego zwalczyć masowo wylęgające się larwy szkodnika.
Dodatkowo wspólnie z firmą Syngenta Czechy śledzimy wylot motyli przy granicy Polski z Czechami, gdzie omacnica ma znacznie wyższą presję.

Mapa lokalizacji pułapek świetlnych Syngenta

Monitoring 11.07.2014 – ilość odłowionych motyli

Uwaga! W Starym Gołębinie i Goli (Wielkopolska) oraz w Siedlisku (Lubuskie) omacnica przekroczyła próg masowego wylotu (powyżej 30 sztuk odłowionych motyli).
W Ligocie Krapkowickiej (Opolskie) wylot omacnicy też jest bardzo wysoki (blisko 30 sztuk).
Oznacza to, że w tych czterech regionach w ciągu najbliższych 7-14 dni należy wykonać zabieg chemiczny.

 
Legenda:
Ilość odłowionych motyli – zaznaczona na niebiesko
Linia progu masowego wylotu motyli – zaznaczona kolorem pomarańczowym