You are here

Regulator wzrostu Moddus Flexi

Moddus Flexi

Data ostatniej modyfikacji:
21.11.2021

Regulatory wzrostu

Rzepak

Zboża

Substancja czynna: 
Typ i sposób działania: 
zapobiega wyleganiu się w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego

Regulator wzrostu zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego

NieWylegaj | Syngenta

Regulator wzrostu zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego

Jęczmień jary

Jęczmień ozimy

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Rzepak jary

Rzepak ozimy

Żyto ozime

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.