You are here

Herbicyd Gardo Gold Pak

Gardo Gold Pak

Data ostatniej modyfikacji:
02.07.2021

Herbicydy

Kukurydza

Substancja czynna: 
Typ i sposób działania: 
układowy

Kompletny pakiet na chwasty w kukurydzy. Zwalcza wszystkie najważniejsze chwasty jedno- i dwuliścienne. W skład pakietu wchodzą dwa preparaty: Gardo Gold 500 SE oraz Impreza Max 040 OD. Pakiet przeznaczony jest na 2 hektary kukurydzy.

Kompletny pakiet na chwasty w kukurydzy. Zwalcza wszystkie najważniejsze chwasty jedno- i dwuliścienne. W skład pakietu wchodzą dwa preparaty: Gardo Gold 500 SE oraz Impreza Max 040 OD. Pakiet przeznaczony jest na 2 hektary kukurydzy.

Kukurydza

Kukurydza cukrowa

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.