You are here

Szukaj odmian

Użyj wyszukiwarki lub filtrów po lewej stronie aby wyszukać odmiany nasion 

Agil

Pszenica ozima

Stabilny plon w każdym roku i na każdym stanowisku

Delawar

Pszenica ozima

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zdrowotności

Euclide

Pszenica ozima

Wczesność na pierwszym planie!

Fakir

Pszenica ozima

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zimotrwałości

Galerist

Pszenica ozima

Jakość, wczesność, zimotrwałość

Gordian

Pszenica ozima

Wysokie plony na każdym stanowisku

Norin

Pszenica ozima

Wczesna, odporna na wyleganie pszenica elitarna

Opal

Pszenica ozima

Blask na Twoim polu

Pamier

Pszenica ozima

Krótka, zdrowa i stabilna

Toras

Pszenica ozima

Zimotrwałość oraz niezrównana odporność na fuzariozę

Zeppelin

Pszenica ozima

Specjalnie dla Ciebie