You are here

Szukaj odmian

Użyj wyszukiwarki lub filtrów po lewej stronie aby wyszukać odmiany nasion 

Agil

Pszenica ozima

Stabilny plon w każdym roku i na każdym stanowisku

Delawar

Pszenica ozima

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zdrowotności

Euclide

Pszenica ozima

Wczesność na pierwszym planie!

Fakir

Pszenica ozima

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zimotrwałości

Gordian

Pszenica ozima

Wysokie plony na każdym stanowisku

Norin

Pszenica ozima

Wczesna, odporna na wyleganie pszenica elitarna

Opal

Pszenica ozima

Blask na Twoim polu

Pamier

Pszenica ozima

Krótka, zdrowa i stabilna

Toras

Pszenica ozima

Zimotrwałość oraz niezrównana odporność na fuzariozę

Zeppelin

Pszenica ozima

Specjalnie dla Ciebie