You are here

Szukaj odmian

Użyj wyszukiwarki lub filtrów po lewej stronie aby wyszukać odmiany nasion 

Logo Nasiona Pszenżyto Cappricia

Cappricia

Pszenżyto ozime

Przepis na zdrowy plon

Logo Nasiona Pszenżyto Ozime Lanetto

Lanetto

Pszenżyto ozime

Logo Nasiona Pszenżyto Lombardo

Lombardo

Pszenżyto ozime

Jęczmień hybrydowy Hyvido SY Baracooda

SY Baracooda

Jęczmień ozimy

Nowy standard plonowania wśród odmian mieszańcowych Hyvido™

Jęczmień hybrydowy Hyvido - SY Dakoota

SY Dakoota

Jęczmień ozimy

Specjalista w plonie i jakości ziarna

Jęczmień hybrydowy Hyvido SY Galileoo

SY Galileoo

Jęczmień ozimy

Plon - Zimotrwałość - Jakość

Logo Nasiona Pszenżyto Temuco

Temuco

Pszenżyto ozime

Jęczmień hybrydowy Hyvido Toreroo

Toreroo

Jęczmień ozimy

Wysoka plenność, zdrowotność i masa 1000 ziaren

Jęczmień hybrydowy Hyvido Wootan

Wootan

Jęczmień ozimy

Wyznacza nowy standard w plonowaniu jęczmienia.