You are here

Jęczmień hybrydowy Hyvido Toreroo

Toreroo

Last updated:
15.06.2022
Uprawa: 

Jęczmień ozimy

Rodzina: 
Jęczmień ozimy
Typ odmiany: 
Hybrydowa

Wysoka plenność, zdrowotność i masa 1000 ziaren


  • Stabilne i wierne plonowanie w różnych latach i lokalizacjach.
  • Łączy w sobie niewielką podatność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia ze zwiększoną odpornością na wyleganie oraz stabilnością źdźbeł i dokłosia.
  • Wśród odmian Hyvido™ wyróżnia się masą 1000 ziaren.
  • Zimotrwałość na poziomie czołowych odmian Mercurioo i Wootan.