You are here

Kukurydza SY Torino odmiana na ziarno

SY Torino

Last updated:
19.04.2022
Uprawa: 

Kukurydza na ziarno

 
Zbiory po byku
FAO 270-280
  •  
  •  

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno

  • plonami wyróżnia się w warunkach intensywnej i średnio intensywnej produkcji
  • w doświadczeniach Syngenta 2018 uzyskała plon 124,8 dt/ha (14% wilg.) przy wilgotności zbioru 18%
  • odmiana szybko oddaje wodę z ziarna dzięki mocnemu dry down