You are here

Kukurydza SY Enigma odmiana na ziarno

SY Enigma

Last updated:
08.12.2018
Uprawa: 

Kukurydza

Typ: odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC)
Kierunek użytkowania: ziarno

  • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
  • najwyższy poziom plonowania (104% wzorca) w badaniach COBORU 2015 – grupa średniowczesna
  • bardzo dobra przydatność ziarna dla przemysłu młynarskiego
  • wysoka zawartość skrobi szklistej w ziarnie
  • znakomita wymłacalność ziarna
  • dobra tolerancja na okresowy stres suszowy
  • bardzo dobra zdrowotność roślin