You are here

Operation Pollinator

Syngenta wspiera rolników w tworzeniu siedlisk dla pszczół, trzmieli, motyli i innych owadów zapylających, które mają kluczowe znaczenie dla produkcji wielu roślin uprawnych.
 

Co robimy na rzecz owadów zapylających?

W 2012 roku Polska dołączyła do krajów, w których Syngenta prowadzi Akcję na rzecz Owadów Zapylających – Operation Pollinator. Program polega na obsiewaniu roślinami kwitnącymi pasów zieleni pomiędzy uprawami. Mieszanki roślin są tak dopasowane, aby nie miały negatywnego wpływu na uprawę, ale jednocześnie były atrakcyjne dla owadów zapylających. Dzięki temu przyczyniamy się do ochrony i wspierania bioróżnorodności oraz poprawy wydajności i jakości upraw.

Dlaczego jest to ważne?

Ponad 80 proc. europejskich rodzajów upraw zależy bezpośrednio od zapylania przez owady. Koszty zapylania przez pszczoły i inne owady zapylające ponoszone przez europejskich rolników szacowane są na około dla 5 mld euro rocznie, a wartość owadów zapylających dla globalnego ekosystemu jest szacowana na około 150 mld euro rocznie. Niestety liczba owadów zapylających znacznie zmniejszyła się w Europie w ostatnich latach. Do utraty siedlisk naturalnych owadów zapylających przyczyniają się m.in. utrata miejsc zdobywania pożywienia oraz zmniejszanie obszarów hodowli.

Jakie osiągamy efekty?

Rozwiązania w ramach Operation Pollinator sprawdziły się już m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii i we Francji. Niezależny monitoring, badający rezultaty akcji, wykazał, że w ciągu trzech lat populacja trzmieli wzrosła o 600 proc., a liczebność motyli zwiększyła się dwunastokrotnie, a innych owadów nawet dwunastokrotnie. Ma to istotny wpływ na zwiększenie plonu upraw, na przykład rzepaku. Dodatkowo obszar obsiany roślinami kwitnącymi stanowi bezpieczne miejsce dla zwierząt i ptaków, które żyją w okolicy.

Dlaczego warto wziąć udział w akcji?

Utworzone dzięki Akcji na rzecz Owadów Zapylających naturalne środowiska dla owadów zapylających:

  • Znacząco zwiększają liczbę owadów zapylających
  • Dają ogromnie korzyści motylom i innym owadom
  • Dzięki bardziej efektywnemu zapylaniu podnoszą wydajność upraw
  • Tworzą jednocześnie siedliska naturalne dla małych ssaków i polnych ptaków
  • Upraszczają zarządzanie uprawami
  • Kwalifikują do dopłat rolnośrodowiskowych
  • Tworzą bardziej zrównoważony system gospodarki rolnej.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Operation Pollinator