You are here

Środki ochrony roślin - fungicydy


Fungicydy

Chorus 50 WG

Środek grzybobójczy w formie granul stosowany zapobiegawczo i interwencyjnie w...

Fungicydy

Score 250 EC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu stosowany zapobiegawczo i interwencyjnie w...

Fungicydy

Topas 100 EC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu...

Fungicydy

Switch 62,5 WG

Środek grzybobójczy w formie koncentratu granul stosowany w zwalczaniu oraz...

Fungicydy

Geoxe 50 WG

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu...

Fungicydy

Scorpion 325 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o...

Środki ochrony roślin - insektycydy


Insektycydy

Actara 25 WG

Środek owadobójczy w formie granul przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki...

Insektycydy

Affirm 095 SG

Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu...

Insektycydy

Pirimor 500 WG

Środek owadobójczy w formie granul przeznaczony do zwalczania mszyc w roślinach...

Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania...

Środki ochrony roślin - herbicydy


Herbicydy

Fusilade Forte 150 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do selektywnego zwalczania...