You are here

Pola Klasy S Online

Gospodarstwo w Rogóźnie

Gleba: Płowa, klasa IIIa - V

 

Nowoczesne, duże gospodarstwo położone w województwie kujawsko-pomorskim w miejscowości Rogóźno Zamek. Założone przez Tadeusza Michalczyka, obecnie prowadzone jest przez syna Tomasza. Głównym zarządcą jest Marek Sokólski.

Na powierzchni 1 000 ha, na glebach płowych klasy IIIa-V, którymi dysponuje gospodarstwo, uprawiane są zboża – pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime oraz rzepak ozimy, buraki cukrowe i kukurydza. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną oraz chów trzody chlewnej. Zarządca z uwagą śledzi najnowsze osiągnięcia technologiczne i testuje nowe rozwiązania w gospodarstwie.

Dzięki otwartości na nowe projekty i dbałości w ich realizacji Gospodarstwo Rogóźno często prezentuje najbardziej złożone doświadczenia Syngenta. Współpraca z Syngenta trwa nieprzerwanie od roku 2004, co daje Gospodarstwu miano najstarszego obecnego partnera pokazów polowych.

Galeria zdjęć

 

Gospodarstwo w Rogóźnie

Relacje z pól:

 

Wybierz sezon i sprawdź ochronę:

 

Odmiany pszenicy ozimej:
Delawar | SY Dubaj | Galerist | SY Landrich | SY Yukon | SY Cellist

Program ochrony pszenicy ozimej

I. Siew

Data siewu: 24.09.2020 r., Planowana obsada 280 szt/m2, Gleba: IVB

II. Program ochrony WARIANT I
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
planowany Wariant wiosenny ochrony Avoxa Pak (Avoxa 50 EC + Aldaro 306 SE) 1,2 l/ha + 0,6 l/ha 29-32 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona fungicydowa
T1 planowany Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC) 0,4 l/ha + 0,8 l/ha 31-32 Program ochrony pszenicy ozimej
T2 planowany Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej
T3 (opcjonalnie) Plexeo 60 EC 0,8 l/ha 60-62 Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol 150g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
w razie potrzeby dokrzewiania Moddus 250 EC 0,25 l/ha 25-29 Program ochrony pszenicy ozimej
planowany Moddus Start 250 DC 0,3 l/ha 31-32 Program ochrony pszenicy ozimej
chlorek chloromekwatu (CCC) 0,5 l/ha
 
Ochrona insektycydowa
planowany Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha 34-69 Program ochrony pszenicy ozimej
III. Program ochrony WARIANT II
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
planowany Boxer 800 EC 2 l/ha 10-13 Program ochrony pszenicy ozimej
pendimetalina + diflufenikan 600+60g s.a./ha
opcja (w razie potrzeby poprawki) Axial Komplett Pak (Axial Komplett 50 EC + Winnetou 20 WG) 1 l/ha + 0,02 kg 29-32 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona fungicydowa
T1 planowany Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC) 0,4 l/ha + 0,8 l/ha 31-32 Program ochrony pszenicy ozimej
Unix 75 WG 0,6 kg/ha
T2 planowany Elatus Era 1 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej
T3 (opcjonalnie) Plexeo 60 EC 0,8 l/ha 60-62 Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol 150g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
w razie potrzeby dokrzewiania Moddus 250 EC 0,2 l/ha 25-29 Program ochrony pszenicy ozimej
planowany Moddus Start 250 DC + chlorek chloromekwatu (CCC) 0,3 l/ha + 0,5 l/ha 31-32 Program ochrony pszenicy ozimej
w razie sprzyjających warunków i wysokiej odmianie Moddus 250 EC 0,2 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona insektycydowa
planowany Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha 34-69 Program ochrony pszenicy ozimej

 
 

Nawożenie pszenicy ozimej

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
jesień bez nawożenia mineralnego nawożenie gnojowicą 18m3/ha   N30      
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno

dr Andrzej Bruderek
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rzeczoznawstwa diagnostyki stanu upraw polowych oraz integrowanej produkcji i ochrony roślin.

Pracuje w rolnictwie od 1969 roku, kilkanaście lat jako zarządzający przedsiębiorstwem rolnym, a od 1991 związany z firmami fitofarmaceutycznymi ICI, Zeneca, Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. warmińsko-mazurskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany pszenżyta:
Cappricia

Program ochrony pszenżyta

I. Siew

Data siewu: 24.09.2020 r., Planowana obsada 280 szt/m2 , Gleba: IVB

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
planowany Boxer 800 EC 2 l/ha 12-13 Program ochrony pszenżyta
pendimetalina + diflufenikan 600+60g s.a./ha
 
Ochrona fungicydowa
T1 planowany Tern 750 EC + Amistar Pro Pak (Amistar 250 SC + Pecari 300 EC) 0,4l/ha + 0,4l/ha + 0,4/l/ha 31-32 Program ochrony pszenżyta
T2 planowany Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony pszenżyta
 
Regulacja wzrostu
w razie potrzeby dokrzewiania Moddus 250 EC 0,25 l/ha 25-29 Program ochrony pszenżyta
10-14 dni po Moddus 250 EC Moddus Start 0,3 - 0,4 l/ha (wyższa dawka jeśli nie było zabiegu Moddus) 31-32 Program ochrony pszenżyta
 
Ochrona insektycydowa
planowany w razie nalotów Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha 34-69 Program ochrony pszenżyta

 
 

Nawożenie pszenżyta

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
jesień bez nawożenia mineralnego nawożenie gnojowicą 18m3/ha   N30      
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno

dr Andrzej Bruderek
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rzeczoznawstwa diagnostyki stanu upraw polowych oraz integrowanej produkcji i ochrony roślin.

Pracuje w rolnictwie od 1969 roku, kilkanaście lat jako zarządzający przedsiębiorstwem rolnym, a od 1991 związany z firmami fitofarmaceutycznymi ICI, Zeneca, Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. warmińsko-mazurskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Odmiany jęczmienia Hyvido:
SY Baracooda | SY Galileoo | SY Dakoota

Program ochrony jęczmienia Hyvido

I. Siew

Data siewu: 23.09.2020 r., Planowana obsada 180 szt/m2 , Gleba: IVB

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
planowany Boxer 800 EC 2 l/ha 12-13 Program ochrony jęczmienia Hyvido
pendimetalina + diflufenikan 600+60g s.a./ha
planowany (wariant wiosenny) Axial Komplett 1 l/ha 31-37 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Ochrona fungicydowa
T1 planowany Tern 750 EC + Unix 75 WG protiokonazol 0,4l/ha + 0,6kg/ha + 100g/ha s.a. 31-32 Program ochrony jęczmienia Hyvido
T2 planowany Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Regulacja wzrostu
planowany Moddus 250 EC 0,6 l/ha 30-31 Program ochrony jęczmienia Hyvido
planowany etefon 240g s.a./ha 37 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Ochrona insektycydowa
planowany Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha 34-69 Program ochrony jęczmienia Hyvido

 
 

Nawożenie jęczmienia Hyvido

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
jesień bez nawożenia mineralnego nawożenie gnojowicą 18m3/ha   N30      
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno

dr Andrzej Bruderek
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rzeczoznawstwa diagnostyki stanu upraw polowych oraz integrowanej produkcji i ochrony roślin.

Pracuje w rolnictwie od 1969 roku, kilkanaście lat jako zarządzający przedsiębiorstwem rolnym, a od 1991 związany z firmami fitofarmaceutycznymi ICI, Zeneca, Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. warmińsko-mazurskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany rzepaku:
Aganos | SY Glorietta | SY Cornetta | Solea | Floretta

Program ochrony rzepaku

I. Siew

Data siewu: 21.08.2020 r., Planowana obsada 40 szt/m2 , Gleba: IVB

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
21.08.2020 Colzor Trio 405 EC 3,5 l/ha 00 Program ochrony rzepaku
07.09.2020 Zetrola 100 EC 0,5 l/ha 14-16 Program ochrony rzepaku
 
Ochrona fungicydowa i regulacja
18.09.2020 fungicyd i regulator wzrostu 0,3 l/ha 14 Program ochrony rzepaku
planowany Toprex 375 SC 0,35 l/ha 33 Program ochrony rzepaku
planowany Amistar Gold Max 1 l/ha 65-69 Program ochrony rzepaku
 
Ochrona insektycydowa
07.09.2020 Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha od fazy 10 Program ochrony rzepaku
planowany Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha 33-35 Program ochrony rzepaku
planowany acetamipryd zgodnie z etykietą 57 Program ochrony rzepaku
planowany w zależności od nalotów Karate Zeon 050 CS lub acetamipryd zgodnie z etykietą 59-60 Program ochrony rzepaku

 
 

Nawożenie rzepaku

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
jesień Yara Mila Viking N14 P14 K21 3,0 dt/ha 42 42 63  
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno

dr Andrzej Bruderek
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rzeczoznawstwa diagnostyki stanu upraw polowych oraz integrowanej produkcji i ochrony roślin.

Pracuje w rolnictwie od 1969 roku, kilkanaście lat jako zarządzający przedsiębiorstwem rolnym, a od 1991 związany z firmami fitofarmaceutycznymi ICI, Zeneca, Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. warmińsko-mazurskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Program ochrony kukurydzy

I. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
możliwe warianty Lumax 537,5 SE lub
Elumis 105 OD lub
Gardo Gold Pak
(Gardo Gold 500 SE + Impreza Max 040 OD)
4l/ha lub
1,5l/ha lub
2,5lha+1l/ha
00-09 lub
13-18 lub
12-14
Program ochrony kukurydzy
 
Ochrona insektycydowa
planowany Karate Zeon 050 CS 0,2l/ha 51-59 Program ochrony kukurydzy
planowany Karate Zeon 050 CS 0,1l/ha w momencie masowego pojawu  

 
 
 
 
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno

dr Andrzej Bruderek
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rzeczoznawstwa diagnostyki stanu upraw polowych oraz integrowanej produkcji i ochrony roślin.

Pracuje w rolnictwie od 1969 roku, kilkanaście lat jako zarządzający przedsiębiorstwem rolnym, a od 1991 związany z firmami fitofarmaceutycznymi ICI, Zeneca, Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. warmińsko-mazurskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

 

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany pszenicy ozimej:
SY Landrich | SY Orofino | SY Dubaj | SY Yukon | Delawar | Galerist

Program ochrony pszenicy ozimej

I. Siew

Data siewu: 24.09.2019 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 320 szt/m2, Międzyrzędzia: 12,5cm, Gleba: IVB

II. Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Rodzaj zabiegu Dawka na ha Ilość wody
11-12 - faza 1-2 liści właściwych 12.10.2019 Boxer 800 EC 2 l/ha 200l/ha
Cayman PRO 1,5 l/ha
25-29 - pełnia krzewienia   Moddus Start
(w razie potrzeby dokrzewienia)
0,3 l/ha 200 l/ha
29-30 - koniec krzewienia - strzelanie w źdźbło   Wariant I Avoxa Pak 1,2L + 0,6 l/ha 200 l/ha
Wariant II Axial Komplett Pak 1,0 l/ha + 20 g/ha
31-32 - stadium 2 kolanka 24.04.2020 Tern 750 EC + 0,5 l/ha 200 l/ha
UNIX 75 WG + 0,6 kg/ha
Plexeo 60 EC 0,8 kg/ha
31-32 - stadium 2 kolanka (10-14 dni po Moddus Start) 24.04.2020 Moddus Flexi 250 ME 0,3-0,4 l/ha 200 l/ha
37-39 - widoczny liść flagowy - pełny liść flagowy 25.05.2020 Elatus Era 1 l/ha 200 l/ha
Moddus 250 EC 0,2 l/ha
60-62 - początek - pełnia kwitnienia   Plexeo 60 EC 0,8 l/ha 200 l/ha
+ Protendo 250 EC 0,5 l/ha
60-62 - początek - pełnia kwitnienia   Karate Zeon 0,1 l/ha 200 l/ha

Nawożenie pszenicy ozimej

NAWOŻENIE PRODUKT DATA DAWKA Azot Fosfor Potas
Yara Mila zboża(7;20;28) 19.08.2019 150 kg/ha 11 30 42
Saletra amonowa 34% 20.02.2020 350 kg/ha 119    
Mocznik 46% 20.03.2020 130 kg/ha 61 0 0
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno

dr Andrzej Bruderek
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rzeczoznawstwa diagnostyki stanu upraw polowych oraz integrowanej produkcji i ochrony roślin.

Pracuje w rolnictwie od 1969 roku, kilkanaście lat jako zarządzający przedsiębiorstwem rolnym, a od 1991 związany z firmami fitofarmaceutycznymi ICI, Zeneca, Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. warmińsko-mazurskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany pszenżyta:
Lanetto | Cappricia

Program ochrony pszenżyta

I. Siew

Data siewu: 24.09.2019 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 320 szt/m2, Międzyrzędzia: 12,5cm, Gleba: IVB

II. Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Preparat Ilość preparatu l/kg/ha
Herbicyd sw. 10-13 12.10.2019 Boxer 800 EC 2 l/ha
Cayman PRO 1,5 l/ha
Regulator sw. 25-29
(w razie potrzeby dokrzewienia)
  Moddus Start 0,3 l/ha
Regulator sw. 31-32
(10-14 dni po Moddus Start)
24.04.2020 Moddus Flexi 0,3-0,4 l/ha
(wyższa dawka jeśli nie było zabiegu w sw 25-29)
Fungicyd T1 I zabieg sw. 31-32 24.04.2020 Tern 750 EC + 0,5 l/ha
Amistar 250 SC + 0,5 kg/ha
Tebukonazol 250 EW 0,5 l/ha
Regulator wzrostu sw. 37 - 39
(ewentualnie w razie sprzyjających warunków i wysokiej odmiany)
05.05.2020 Moddus 250 ME 0,2 l/ha
Fungicyd T2 II zabieg sw. 37-39 05.05.2020 Elatus Era 1 l/ha
Insektycyd - skrzypionki sw. 34-69   Karate Zeon 0,1 l/ha

Nawożenie pszenżyta

NAWOŻENIE PRODUKT DATA DAWKA Azot Fosfor Potas
Yara Mila zboża(7;20;28) 19.08.2019 150 kg/ha 11 30 42
Saletra amonowa 34% 20.02.2020 350 kg/ha 119    
Mocznik 46% 20.03.2020 130 kg/ha 61 0 0
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno

dr Andrzej Bruderek
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rzeczoznawstwa diagnostyki stanu upraw polowych oraz integrowanej produkcji i ochrony roślin.

Pracuje w rolnictwie od 1969 roku, kilkanaście lat jako zarządzający przedsiębiorstwem rolnym, a od 1991 związany z firmami fitofarmaceutycznymi ICI, Zeneca, Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. warmińsko-mazurskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany jęczmienia Hyvido:
Wootan | SY Galileoo | SY Baracooda | Toreroo

Program ochrony jęczmienia Hyvido

I. Siew

Data siewu: 24.09.2019 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 320 szt/m2, Międzyrzędzia: 12,5 cm, Gleba: IVB

II. Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Preparat Dawka
Herbicyd sw. 12-13 12.10.2019 Boxer 800 EC 2 l/ha
Cayman PRO 1,5 l/ha
Insektycyd sw. 12-14 12.10.2019 Karate Zeon 0,125l/ha
Regulator sw. 30-31 18.03.2020 Moddus Flexi 0,6 l/ha
Herbicyd sw. 31-37   Axial Komplett Pak 1,0l/ha 20g/ha
Fungicyd T1 sw. 31-32 24.04.2020 Tern + 0,5l/ha
Unix 0,6kg/ha
Tebukonazol 250 EW 0.5l/ha
Insektycyd sw. 32-39   Karate Zeon 0,1 l/ha
Regulator sw. 37 02.05.2020 Moddus 250 EC lub 0,2 l/ha lub
etefon 240 g s.a.
Fungicydy T2 sw. 37-39 06.05.2020 Elatus Era 1 l/ha

Nawożenie jęczmienia Hyvido

NAWOŻENIE PRODUKT DATA DAWKA Azot Fosfor Potas
Yara Mila zboża(N20;P7;K10) 02.03.2020 400 kg/ha 80 28 40
Yara Bela Sulfan (N24;S6) 20.03.2020 250 kg/ha 60    
Saletra amonowa N34 02.04.2020 100 kg/ha 34    
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno

dr Andrzej Bruderek
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rzeczoznawstwa diagnostyki stanu upraw polowych oraz integrowanej produkcji i ochrony roślin.

Pracuje w rolnictwie od 1969 roku, kilkanaście lat jako zarządzający przedsiębiorstwem rolnym, a od 1991 związany z firmami fitofarmaceutycznymi ICI, Zeneca, Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. warmińsko-mazurskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany rzepaku:
SY Alibaba | SY Alix | SY Iowa | Aganos | SY Matteo | SY Ilona

Program ochrony rzepaku

I. Siew

Data siewu: 20.08.2019 r., Wysiew: siew punktowy 40 szt/m2, Międzyrzędzia: 45cm, odległość roślin w rzędzie: 6 cm, Gleba: IVB

II. Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Rodzaj zabiegu Dawka na ha Ilość wody
00-05 - kiełkowanie 22.08.2019 Colzor Trio 3,5 - 4l/ha 200l/ha
13.09.2019 Karate Zeon 0,125 l/ha
sw. 14-4 - liść 13.09.2019 Toprex - jesień + 0,3 l/ha 200 l/ha
23.09.2019 Zetrola 0,7 l/ha
sw. 33/35 - formowanie łodyg 10-15cm 18.03.2020 Toprex - wiosna   200 l/ha
+ Karate Zeon 0,12 l/ha
sw. 57/59 - do końca fazy żółtego pąka 28.04.2020 insektycyd zgodnie z etykietą 200 l/ha
sw. 64-69 - na pędzie głównym 10-50% kwiatów otwartych 28.04.2020 Amistar Gold Max 1 l/ha 300 l/ha
sw. 59-65 - na pędzie głównym 10-50% kwiatów otwartych 10.05.2020 Karate Zeon lub tiachlopryd + deltametryna lub acetamipryd zgodnie z etykietą 200 l/ha

Nawożenie rzepaku

NAWOŻENIE PRODUKT DATA DAWKA Azot Fosfor Potas Siarka Magnez
Yara Mila Wiking(14;14;21) 18.08.2019 300 kg/ha 42 42 72    
Yara Mila Wiking(14;14;21) 01.03.2020 600 kg/ha 84 84 126    
Yara Bela Sulfan (N24;S6) 20.03.2020 450 kg/ha 108 27      
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Rogóźno

dr Andrzej Bruderek
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rzeczoznawstwa diagnostyki stanu upraw polowych oraz integrowanej produkcji i ochrony roślin.

Pracuje w rolnictwie od 1969 roku, kilkanaście lat jako zarządzający przedsiębiorstwem rolnym, a od 1991 związany z firmami fitofarmaceutycznymi ICI, Zeneca, Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. warmińsko-mazurskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

 

Przebieg pogody w gospodarstwie Rogóźno

Na skróty Pola Klasy S