You are here

Test odmian kapusty białej do długiego przechowywania

Warzywa
02.07.2018

Koniec kwietnia dla ekspertów firmy Syngenta był czasem kontroli i oceny kapust przechowalniczych w kilku regionach Polski. W ramach tej akcji, przedstawiciele odwiedzili jedno z gospodarstw znajdujące się w polskim zagłębiu uprawy kapust – Charsznicy. Podczas oceny weryfikowano jakość główek nowych odmian, zestawiając je ze znanymi i sprawdzonymi odmianami. Swoją niezawodność potwierdziły odmiany Zenon F1, Zielonor F1, Storidor F1 i Prodikos F1.

Kontrola odmian kapust przeznaczonych do długiego przechowywania pochodziła z hodowli w warunkach produkcyjnych a nie z poletek doświadczalnych. Plon zebrano i przechowano w chłodni, by pod koniec kwietnia zweryfikować je pod kątem jakości, zdrowotności, struktury wewnętrzne po to by wybrać najlepsze kreacje. Swoją renomę potwierdziły dobrze znane już odmiany kapusty.

Najlepsze kapusty do długiego przechowywania

Zenon F1 to odmiana, która dobrze sprawdza się na słabszych glebach, tworząc zarazem dość duże główki. Uzyskuje wysoki plon nawet przy niższym nawożeniu azotowym. Odmianę tę cechuje dobra zwrotnością polową, stabilność przy zmiennych warunkach pogodowych oraz odporność na fuzariozę jest odporna na fuzariozę. Główki tej odmiany przechowywać można nawet do końca kwietnia.

Kapusta biała do długiego przechowywania
Główki kapusty odmiany Zenon F1 po okresie przechowywania – 2 połowa kwietnia

Storidor F1 to odmiana, która została bardzo ciepło przyjętą przez polskich producentów kapusty. Świadczą o tym przede wszystkim cechy rośliny – atrakcyjny, mocno zielony kolor utrzymujący się w trakcie przechowywania, stabilna główka wysoko osadzona ułatwiająca zbiór oraz sprzyja utrzymaniu zdrowotności. Odmiana tworzy główki o wadze 2,5kg – 3,5 po 130 dniach wegetacji, podczas których odznacza się silnym i szybkim wzrostem, szybko rozrastającą się rozetą liściową mającą znaczenie przy tłumieniu zachwaszczania wtórnego. Główki bardzo dobrze się przechowują jak również są łatwe w przygotowaniu do sprzedaży. Jednorodna struktura wewnętrzna pozwala je wykorzystać w różnorodny sposób.

Kapusta biała do długiego przechowywania
Storidor F1 zapewnia bardzo dobrą strukturę wewnętrzną główek po okresie przechowywania

Prodikos F1 to odmiana wegetująca 140 dni, po których główka uzyskuje masę około 3 – 4,5kg. Jak zaznaczył Zygmunt Siekacz - ekspert firmy Syngenta Warto pamiętać, że w przypadku tej odmiany w końcowym okresie przedzbiorczym wskazany jest dodatkowy zabieg fungicydowy, w celu zapewnienia dobrego przechowywania. Odmiana o bardzo dobrej strukturze liści i stabilnej wielkości kształtnych i zdrowych główek. Prodikos F1 przeznaczony jest do sprzedaży na świeży rynek po długim przechowywaniu, idealnie nadaje się do marketów.

Kapusta biała do długiego przechowywania
Prodikos F1 po okresie przechowywania – 2 połowa kwietnia

Zielonor F1 to odmiana, która po usunięciu liści zewnętrznych, zachowuje seledynowo zielony kolor liści. Nie wygląda rewelacyjnie na polu podczas uprawy, ale jest to niewątpliwie jedna z najlepszych odmian do bardzo długiego przechowywania. Tworzy kuliste główki o wadze od 3 do 4 kg po 140 dniach wegetacji. Pomimo trudnych warunków pogodowych, jakie panowały w minionym sezonie,  Zielonor to odmiana odporna na stresowe warunki uprawy i fuzariozę. Co więcej świetnie nadaja się do bardzo długie przechowywania. Podczas dzisiejszej oceny odmiana ta wypadła najlepiej, miała najmniej ubytków, a po usunięciu 2-3 liści zewnętrznych nadal mogliśmy obserwować zielone liście – informuje Zygmunt Siekacz.

Kapusta biała do długiego przechowywania
Zielonor F1 to odmiana najlepiej wypadająca w tegorocznych testach długiego przechowywania kapusty

Kilastor F1 to stosunkowo nowa odmian w portfolio Syngenta, z odpornością na kiłę kapusty, a więc może być uprawia na stanowiskach opanowanych przez tę chorobę. Jest to godny następca Kilatona F1, który zapewnia wyższy potencjał plonotwórczy i cechuje jeszcze lepszą przydatnością do bardzo długiego przechowywania, utrzymując cały czas zielony kolor liści.

Kapusta biała do długiego przechowywania
Kilastor F1 po okresie przechowywania

Podążamy za trendami

Obserwując trendy w uprawie roślin kapustnych, wiadomym jest, że konieczne staje się ukierunkowanie produkcji, których główki nie przekraczają 3,5-4 kg. Jak wspomniał Zenon Małek Współczesny rynek konsumencki oczekuje kapust o masie 1,5-2,5 kg i do tego powinni się dostosować producenci, zwłaszcza Ci, którzy chcą dostarczać kapustę do sieci handlowych. Wiąże się to z koniecznością uprawy w większym zagęszczeniu - od 45 do 60 tys./ha. Odpowiedzią na te potrzeby są standardowe odmiany, takie jak Storidor czy Kilazol oraz odmiana Kilastor.

Kapusta biała do długiego przechowywania

Znane odmiany jak ZenonZielonorStoridor Prodikos sprawdziły się zarówno w produkcji i długim przechowywaniu. Prowadzona co sezon selekcja selekcja być może w niedługim okresie czasu wyłoni następne obiecujące odmiany wśród kapust z przydatnością do długiego przechowywania. Mamy już kilku ciekawych faworytów w tym segmencie. Badamy je, obserwujemy w różnych warunkach uprawy i różnych regionach Polski, tak by z szerokiej puli genetycznej, jaką dostarczają nam hodowcy wybrać te odmiany, które będą najlepiej przystosowane do naszych warunków klimatycznych i glebowych – wyjaśnia Zenon Małek. Z całą pewnością można oczekiwać, że w katalogach Syngenty już niebawem pojawią się nowe odmiany kapust, o jeszcze lepszych cechach predysponujących je do długiego przechowywania.