You are here

Mączniak rzekomy i stemphylium w uprawie cebuli

Warzywa
27.05.2021

Szczypior w uprawie cebuli ozimej z objawami mączniaka rzekomego (20 maja 2021 r)

Bieżący sezon na plantacjach cebuli sianych w marcu jest o około 10-15 dni opóźniony względem minionego roku. Nie można tego powiedzieć o chorobach, takich jak mączniak rzekomy czy stemphylium, których objawy były już widoczne w połowie maja bieżącego roku na plantacjach ozimych tego gatunku. Dlatego warto sobie przypomnieć uszkodzenia powodowane przez te dwie choroby i przygotować się do ich skutecznego zwalczania w najbliższym czasie.

Mączniak rzekomy

To choroba uszkadzająca aparat asymilacyjny, wpływając negatywnie na plon. Początkowo występuje placowo. Niezwalczana rozprzestrzenia się po całej plantacji. Mączniak rzekomy na szczypiorze objawia się dużymi kolistymi przebarwieniami. Porażony przez mączniaka rzekomego szczypior przestaje rosnąć, staje się jasnozielony i pokrywa je białoszary obfity nalot zarodników konidialnych. Zarodniki w sprzyjających warunkach rozprzestrzeniają się na całej plantacji. Zwalczanie tej choroby na plantacjach cebuli z siewu wiosennego może być konieczne już w pierwszych dniach lub w połowie czerwca.

W celu skutecznego zabezpieczenia plantacji przed tą chorobą celowe będzie opryskanie plantacji fungicydem Amistar. Substancja czynna tego fungicydu to azoksystrobina. W uprawie cebuli zarejestrowany jest do zwalczania nie tylko mączniaka rzekomego, ale również szarej pleśni i alternariozy.

Zalety fungicydu Amistar to zwalczanie wszystkich ważnych chorób cebuli, o działaniu wgłębnym i systemiczny. W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność. Należy go stosować zapobiegawczo, począwszy od fazy 3 liścia, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, dymce lub cebuli z siewu ozimego w danym rejonie.

Idealny środek do zastosowania po zabiegu preparatem Ridomil Gold MZ przeciw mączniakowi rzekomemu. Amistr to również doskonała formulacja zapewniająca odporność na zmywanie.

Stemphylium

Ten sezon może być kolejnym rokiem występowania na cebulowych plantacjach stemphylium. Choroba ta początkowo na szczypiorze objawia się w postaci wodnistej zapadniętej tkanki, która w tym miejscu przybiera jaśniejszą, oliwkową barwę. Plamy mają charakterystyczny podłużny kształt i przesuwają od wierzchołka szczypioru do jego nasady. Mocno porażony szczypior bieleje i zasycha. W sprzyjających warunkach (temperatura 20-25°C, wysoka wilgotność powietrza 85-90%) grzyb bardzo szybko opanowuje plantację, prowadząc do gwałtownego zamierania liści. Niewłaściwe zwalczanie tej choroby może spowodować zniszczenie plonu na poziomie nawet 80%.

Stosowanie na plantacjach wspomnianego wcześniej fungicydu Amistar Opti, będzie zabezpieczało rośliny również przed porażeniem ich przez Stemphylium. W przypadku stwierdzenia na plantacji cebuli objawów stemphylium warto sięgnąć po fungicyd Scorpion. Wykazuje on wysoką skuteczność jeśli chodzi o zwalczanie takich chorób jak Stemphylium, alternarioza, rdza pora, ale równie odznacza się wysoką skutecznością w ograniczaniu szarej pleśni. Dawka 1 l/ha.

Syngenta proponuje kilka fungicydów o bardzo wysokiej skuteczności do ochrony cebuli:
Scorpion 325 SC – zarejestrowany do zwalczania alternariozy, rdzy pora i Stemphylium, ale ogranicza także szarą pleśń. Dawka 1 l/ha.
Switch 62,5 WG – polecany jest do zwalczania zgnilizny szyjki cebuli, zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni. Dawka 1 kg/ha.
Amistar 250 SC – polecany do zwalczania mączniaka rzekomego, szarej pleśni i alternariozy. Dawka 0,8 l/ha.
Ridomil Gold 68,7 WG MZ Pepite – polecany do zwalczania mączniaka rzekomego. Dawka 2,5 kg/ha.

Więcej informacji jak radzić sobie z tymi dwoma chorobami w uprawie cebuli znajdziecie w materiale filmowym