You are here

Kazachska ekspedycja cebulowa w ramach Onion Leader

Warzywa
09.10.2019

 

Kazachska ekspedycja cebulowa w ramach Onion Leader

Onion Leader to program firma Syngenta, którego głównym celem jest szerzenie wiedzy, praktyki uprawy oraz wymiana doświadczeń wśród największych producentów cebuli w kraju. Jak co roku w ramach projektu, grupa kluczowych producentów cebuli została zaproszona na warsztaty polowe, które tym razem odbyły się w Kazachstanie. Celem było poznanie praktyk jakie panują na tamtejszych plantacjach, bo efekty są zdumiewające.

Jak wygląda rynek cebuli w Kazachstanie?

 

Wyjazd grupy polski producentów cebuli rozpoczął się w dawnej stolicy kraju, Amłaty, skąd lokalna grupa przedstawicieli kazachskiego oddziału Syngenta Warzywa zabrała ich na farmę Taalaya. Gospodarstwo produkuje cebulę na 110 ha, w klimacie, który cechuje się wysoką amplitudą rocznych temperatur. Bywa, że zima przynosi mrozy 40 stopniowe, a lato upały powyżej 40, i nie jest ono obfite w opady. Cebula obok kapusty stanowi główny kierunek produkcji warzywnej kraju. Pod uprawę cebuli rocznie przeznaczanych jest 13 tysięcy hektarów ziemi. Cebula uprawiana jest niemal wyłącznie na fertygowanych stanowiskach. Przeważająca część wysiewanych tu odmian jest w typie hiszpańskim i amerykańskim. Rijnsburgery, które Kazachowie określają mianem cebul  północnych krajów, stanowią marginalną część produkcji. Uzyskane cebule dobrze się przechowują, nawet do kwietnia. Plon trafia głównie na rynek rosyjski, częściowo przez Kirgizję, a także na inne rynki państw WNP. W drobnej mierze importerem kazachskiej cebuli jest także UE, w tym Polska. – informuje przedstawiciel Syngenta, Władysław Tokarczyk.

Kazachska ekspedycja cebulowa w ramach Onion Leader
Marek Zieliński z firmy Syngenta prezentuje plony z farmy Taalaya

Kazachska ekspedycja cebulowa w ramach Onion Leader
Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta i efektowne plony kazachskich pól

Wysokie zbiory cebuli

 

Wyjazd grupy zaczął się 20 sierpnia, kiedy to już od prawie miesiąca w Kazachstanie trwają zbiory cebuli. Dzięki zastosowaniu fertygacji plony poniżej 80 t/ha zdarzają się rzadko, a wynik 110 t/ha to standard. Takie wyniki uzyskiwane są dzięki dużej obsadzie (4-5 jednostek na hektar) oraz dorodnym kalibrażom (zwykle powyżej 10 cm). W utrzymaniu dobrej kondycji roślin pomaga ochrona fungicydowa i insektycydowa, do której lokalni plantatorzy przykładają wielką wagę. Już w czasie wizyty polskiej grupy szczypior już kładł się, ale pozostawał zielony i bez śladów po wciornastkach czy chorobach grzybowych.

Rok 2019 jest korzystny dla producentów, gdyż ceny osiągane za kilogram cebuli są dwukrotnie wyższe niż w ubiegłym sezonie i wynoszą około 13 eurocentów. Przygotowanie cebuli do sprzedaży obejmuje sortowanie i czyszczenie surowca w oparciu o urządzenia zasypowe i workujące. To dość prosta technologia, ale wystarcza by szybko przygotować partię towaru do sprzedaży na początku sezonu. Do głównych zbiorów angażowany jest podobny park maszynowy jak w Polsce. Kluczem do uzyskania plonów jest nawożenie. Zwłaszcza dawki azotu są okazałe. Na niektóre pola stosuje się w formie fertygacji 1-1,2 t saletry amonowej. Azot w większości aplikowany jest do przesilenia letniego. Do ok. 20-22 czerwca podawane jest ok. 85% tego składnika pokarmowego. Po tym czasie gwałtownie rośnie zgrubienie cebulowe, więc żywienie modyfikowane jest w kierunku dostarczania dużych ilości potasu roślinom. – informuje W. Tokarczyk. Samo planowanie nawożenia jest jednak utrudnione ze względu na fakt, że plantatorzy nie wiedzą, które dokładnie działki będą przez nich uprawiane. Ziemia nie jest własnością producentów, może być jedynie dzierżawiona. Koszt dzierżawy to waha się od 150 do 500 euro za hektar. W przypadku farmy w Taalaya , kwatery zaopatrywane są w wodę dostarczaną systemem kanałów. Następnie w zbiornikach ogrzewa się dzięki czemu staje się bardziej przydatna do wykorzystania w fertygacji.

Kazachska ekspedycja cebulowa w ramach Onion Leader

Kazachska ekspedycja cebulowa w ramach Onion Leader

Kazachska ekspedycja cebulowa w ramach Onion Leader

Cebulowy Dzień Pola

 

Wizyta w Kazachstanie była świetną okazją by polska grupa producentów mogła ocenić i zapoznać się jak wygląda uprawa odmian Cebuli Syngenta. Na polach zaprezentowano odmiany takie jak Banko F1, Bratko F1, Bursa F1 i czerwona Darko F1. Są one cenione z uwagi na wysokie plonowanie i dobrą jakość. To cebule w typie hiszpańskim. Uprawiane one były w innych jeszcze niż Taalaya farmach w regionie Kordaj, gdzie produkcja realizowana jest na najwyższym poziomie. W gospodarstwach tych notowane są zbiory przekraczające próg 110 t/ha. Te wizyty możliwe były dzięki uczestnictwu w wydarzeniu Cebulowy Dzień Pola, jakie miało miejsce w tamtej części Kazachstanu podczas trzeciego dnia wizyty polskiej grupy. – Podsumowuje Władysław Tokarczyk.