You are here

Kalafior tani w produkcji, idealny dla przemysłu i na świeży rynek

Warzywa
01.03.2021


Najlepszym testem dla nowych odmian są oczywiście testy polowe. Jak odmiana zachowuje się w lokalnych warunkach uprawy, jak znosi czynniki stresowe i jaki jest w stanie zapewnić plon – to ważne aspekty decydujące o wyborze danej odmiany do uprawy. W 2020 roku firma Syngenta prowadziła obserwacje swoich odmian kalafiorów w różnych lokalizacjach. Jedna z nich umiejscowiona była w okolicach Kozienic, gdzie w październiku oceniona została finalna jakość kalafiorów. Wśród nich znalazła się JAVA F!

Wysoka jakość kalafiora

Odmian Java to doskonałe okrycie róż, śnieżnobiała róża i potężna masa. Te cechy czynią odmianę niezwykle przydatną do uprawy dla przemysłu, ale dzięki swoim cechom odmiana ta jest również doskonałym wyborem dla tych którzy chcą produkować kalafior na świeży rynek – podkreśla Rafłą Żmuda z Syngenta Polska. JAVA zapewnia dokładnie taki surowiec jakiego oczekują zakłady przetwórcze, czyli drobną różyczkę i śnieżnobiały kolor. Odmian bardzo dobrze sprawdza się przy różyczkowaniu mechanicznym. Kalafiory tej odmiany zapewniają bardzo wysoki uzysk podczas różyczkowania, co obrazuje prezentacje filmowa. Jedna róża o masie 2 kilogramów zapewniła po wyróżyczkowaniu 1,9 kg bardzo dobrej jakości różyczki. Potwierdzają to sami plantatorzy, w gospodarstwie których uprawiana była ta odmian w 2020 roku.

Niskie koszty produkcji kalafiora

Kalafior JAVA ma okres wegetacji 80-85 dni. Zdaniem Rafała Żmudy to właśnie odmiany o stosunkowo krótkim okresie wegetacji, powinny być szczególnie atrakcyjne dla producentów, którzy chcą obniżać koszty produkcji. Nie bez przyczyny nasza hodowla skupia się na kalafiorach, które tworzą duże róże, w stosunkowo krótkim okresie wegetacji. Trzeba bowiem pamiętać, że serwis w polu kosztuje. Im dłuższy okres wegetacji tym większe ryzyko pojawienia się szkodników, chorób czy konieczność dodatkowych zbiegów związanych z nawożeniem. To wszystko generuje dodatkowe koszty, dlatego warto wybierać do uprawy odmiany o krótkim okresie wegetacji ale wysokim potencjale plonotwórczym – do takich właśnie odmian należy JAVA!

Java ze swoimi wyjątkowymi cechami jak wysoka zdrowotność polowa, długie okno zbiorcze, wysoki plon dobrej jakości i wyjątkowa jakość plonu w postaci śnieżnobiałych róż, okazuje się być znakomitym dopełnieniem dotychczasowego asortymentu jesiennych odmian kalafiorów od Syngenta.

Wprowadzając odmianę Java do naszego portfolio chcieliśmy zapewnić producentom uniwersalne rozwiązanie jeśli chodzi o genetykę – odmianę, która zapewni najwyższą jakość surowca dla przemysłu jak i będzie mogła być wykorzystana przy produkcji kalafiorów na świeży rynek – dodaje Rafał Żmuda z Syngenta.