You are here

Zboża jare – też wymagają ochrony!

Newsy
21.06.2016

Areał zbóż jarych w Polsce jest przede wszystkim uzależniony od wystąpienia strat wynikających ze złego przezimowania ozimin.

Na przełomie roku 2015 i 2016, w kilku regionach kraju, mieliśmy niekorzystny przebieg zimy, co w efekcie spowodowało wypadnięcie wielu plantacji. Jest to efektem zwiększenia zasiewów zbóż jarych w Polsce, a przede wszystkim pszenicy jarej i jęczmienia jarego.

Zboża jare są zagrożone dokładnie takimi samymi chorobami grzybowymi jak ozime, z tą tylko różnicą, że ich okres wegetacji jest dużo krótszy i bardzo często dotknięte są stresem suszy. Optymalna technologia ochrony zbóż jarych zazwyczaj zamyka się w dwóch zabiegach fungicydowych, przy mniejszych nakładach finansowych niż na zboża ozime. Oczywiście w okresach deszczowych, nakłady na preparaty powinny być zwiększone, w celu uzyskania jak najlepszej ochrony.

W ochronie jęczmienia jarego Syngenta rekomenduje dwa preparaty – zabieg T1 w fazie BBCH 31-32 TILT TURBO 575EC 0,8-1,0l/ha oraz zabieg T2 w fazie BBCH 37-39 BONTIMA 250EC 1,2-1,6l/ha. Technologia ta w pełni zabezpieczy jęczmień przed mączniakiem prawdziwym, plamistością siatkową, rynchosporiozą, ramularią i rdzą.

W przypadku ochrony pszenicy jarej (oraz innych zbóż jarych), zalecana ochrona to zabieg T1 w fazie BBCH 31-32 TILT TURBO 575EC 0,8-1,0l/ha, drugi zabieg T2, który w zależności od przebiegu pogody i zagrożenia chorobami możemy wykonać w okresie od pojawienia się liścia flagowego do fazy końca kłoszenia preparatem MENARA 510EC. Jest to bardzo korzystna cenowo ochrona, która zabezpieczy pszenicę jarą przed wszystkimi najważniejszymi chorobami i pozwoli uzyskać jak największe plony przy wysokiej jakości ziarna.

Zboża jare często nie plonują tak wysoko jak ozime, natomiast charakteryzują się bardzo wysoką jakością ziarna. Żeby w pełni wykorzystać ich potencjał nie wolno zapominać o ochronie przed chorobami grzybowymi.

Zboża jare – też wymagają ochrony!

Foto 1. Pszenica jara - czas na zabieg T1 (np. Tilt Trubo 0,8-1 l/ha)

Zboża jare – też wymagają ochrony!

Foto 2. Pszenica jara – czas na drugi zabieg fungicydowy (np. Menara 0,5 l/ha)