You are here

Wspieraj bioróżnorodność z Syngenta i korzystaj z dopłat!

Newsy
22.03.2021

Wspieraj bioróżnorodność z Syngenta i korzystaj z dopłat!

Akcja na Rzecz Owadów Zapylających – Operation Pollinator firmy Syngenta od lat cieszy się uznaniem rolników i pszczelarzy. W latach 2016-2020 w ramach akcji przekazaliśmy łącznie 30 ton nasion roślin atrakcyjnych dla owadów zapylających, których wysianie zaowocowało stworzeniem ponad 2500 hektarów kwitnących pól.

Od 2020 roku mieszanki nasion miododajnych dostępne są także dla naszych klientów w programie Agriclub. Dlaczego warto je wysiać i włączyć się do akcji Operation Pollinator?

Po pierwsze, tworzenie łąk kwietnych na pasach brzeżnych pól i obszarach o niskiej urodzajności daje producentom rolnym szereg korzyści. Są to m.in.:

  • zwiększenie populacji pożytecznych owadów zapylających w krajobrazie rolniczym
  • poprawa wydajności i jakości upraw dzięki bardziej efektywnemu zapylaniu
  • tworzenie siedlisk naturalnych dla owadów pożytecznych, ptaków i ssaków
  • stworzenie bariery chroniącej wodę i glebę przed skutkami erozji
  • podniesienie atrakcyjności wizualnej terenów rolnych

Dodatkowo, mieszanki firmy Syngenta spełniają wymogi zazielenienia. Oznacza to, że grunty ugorowane, międzyplony lub obszary z pokrywą zieloną obsiane tymi mieszankami mogą być zaliczane do obszarów proekologicznych. Starając się o płatności w ramach programu rolnośrodowiskowego należy pamiętać o przestrzeganiu warunków określonych w przepisach dot. płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska.

Oznacza to, że na gruntach ugorowanych obsianych mieszanką miododajną nie można prowadzić produkcji rolniczej w okresie od 1 stycznia do 30 września. W tym czasie nie można też stosować środków ochrony roślin, wypasać i kosić. Po okresie ugorowania można przywrócić grunty do produkcji.

W odniesieniu do międzyplonów utworzonych z mieszanek także obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres ich utrzymania. Zakaz ten obejmuje również zaprawę nasion. Zakaz stosowania środków ochrony roślin obowiązuje od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej osiem tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej.

Więcej informacji na temat akcji Operation Pollinator, tworzenia siedlisk dla owadów zapylających oraz ochrony tych owadów w gospodarstwie i na polu znajduje się tu.