You are here

Wertycylioza w rzepaku coraz groźniejsza

Newsy
09.08.2016

W Polsce dominuje uproszczone zmianowanie ograniczające się często do uprawy zbóż i rzepaku ozimego.

Po kilkunastu latach takich uproszczeń zauważamy zwykle spadek plonowania, wynikający głownie z rosnącej, trudnej do kontrolowania presji chorób. Takim przykładem jest nasilająca się ostatnio presja wertycyliozy w rzepaku, powodująca zmniejszenie plonu rzepaku.

Sprawcą wertycyliozy jest grzyb z rodzaju Vertycylium występujący często łącznie z suchą zgnilizną kapustnych. Najczęstsze objawy to szare pasma biegnące wzdłuż łodyg rzepaku oraz jednostronne pożółknięcie liści, które prowadzą do przedwczesnego zasychania roślin. Sucha i upalna pogoda. z którą mamy do czynienia coraz częściej w maju i czerwcu przyspiesza niestety ten proces. Źródłem infekcji są resztki roślinne, na których rozwijające się mikrosklerocja mogące przetrwać nawet kilkanaście lat. Rośliny rzepaku są porażane począwszy od korzeni, po czym grzyb opanowuje wiązki przewodzące w roślinie, powodując spadek plonowania.

Typowe objawy wertycyliozy w rzepaku ozimym na łodygach i liściach

Wertycylioza w rzepaku coraz groźniejsza - typowe objawy wertycyliozy w rzepaku ozimym

Aby zminimalizować ryzyko strat powodowanych wystąpieniem werticyliozy możemy sięgnąć po dobór odpowiedniej odmiany o wyższej, genetycznej odporności na tę chorobę.

Wyniki doświadczeń prowadzonych w roku 2015 w Szwecji prezentujemy poniżej. Jak widać na wykresie odmiany SY Carlo F1, Gladius F1 czy SY Saveo F1 wykazują wysoką odporność na wertycyliozę i dzięki temu są również bardzo przydatne do uprawy w uproszczonym płodozmianie.

Odporność odmian rzepaku na wertycyliozę - Doświadczenie Syngenta, Szwecja 2015

Wertycylioza w rzepaku coraz groźniejsza - odporność odmian rzepaku

Na zakończenie warto podkreślić że jednym z ważnych kierunków hodowli rzepaku Syngenta jest wytwarzanie odmian o podwyższonej odporności na choroby. Praktycznym efektem tych działań są wprowadzone do uprawy odmiany o specyficznej odporności na kiłę kapusty - SY Alister F1 oraz odmiana SY Florida F1 z genem Rlm 7 czyli o podwyższonej odporności na suchą zgniliznę.