You are here

Syngenta sponsorem nagród w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne KRUS

Newsy
23.09.2019

Syngenta sponsorem nagród w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne KRUS

20 września 2019 r. podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AgroShow 2019 w Bednarach k. Poznania odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XVII edycji ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Konkurs, organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, ma na celu promocję zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się 1153 gospodarstwa indywidualne. Za najbezpieczniejsze uznano gospodarstwo Państwa Anny i Mariusza Chrzanowskich z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim, którzy w nagrodę otrzymali ciągnik rolniczy i voucher na ubezpieczenie.

Jak co roku, Syngenta Polska również ufundowała nagrodę dla jednego z laureatów konkursu. Kupon o wartości 6 000 PLN na zakup środków ochrony roślin i nasion trafił w ręce Państwa Joanny i Rafała Zalewskich z Łowina w województwie kujawsko-pomorskim. Państwo Zalewscy zostali wyróżnieni za szczególnie odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin w swoim gospodarstwie, m.in. prawidłowe przechowywanie ŚOR, stosowanie przez personel odzieży ochronnej oraz właściwe zagospodarowanie opakowań i pozostałości. Centralna Komisja Konkursowa zwróciła także uwagę na wyjątkową dbałość Państwa Zalewskich o estetykę obejścia gospodarskiego i duży wkład pracy w tworzenie pięknego krajobrazu wiejskiego.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!