You are here

SY Talisman – topowa odmiana Syngenty w typie flint

Newsy
08.03.2021

SY Talisman – topowa odmiana Syngenty w typie flint

SY Talisman to topowa odmiana od Syngenta w typie ziarna flint. Jak uprawiać takie odmiany? Na co zwrócić szczególną uwagę? Sprawdź praktyczne informacje na temat agrotechniki!

Zapewnij odpowiednie warunki na starcie

Zanim rozpoczniemy siewy należy odpowiednio przygotować glebę do tego zabiegu. Pamiętajmy, że odpowiednia uprawa zapewnia prawidłowe stosunki wodno-powietrzne, dzięki czemu gleba może szybciej się nagrzewać. Wiosną przed siewem na glebach lekkich wierzchnią warstwę należy spulchnić na głębokości 5-6 cm, natomiast na ciężkich na 4-5 cm. Głębsza warstwa gleby powinna być dobrze odleżana, tak aby zapewnić prawidłowy podsiąk kapilarny wody do ziarniaków.

Szybki start to odpowiednia głębokość siewu

Minimalna głębokość siewu zapewniająca prawidłowy rozwój systemu korzeniowego kukurydzy, w tym odmiany SY Talisman, wynosi 4 cm. Natomiast w przypadku gleb lekkich i/lub przesuszonych można kukurydzę siać głębiej, czyli do 7 cm, tak aby kiełkujące nasiona miały wystarczającą ilość energii do przebicia się na powierzchnię gleby. Na glebach zimnych i zbitych, które wolniej się nagrzewają, należy siać płycej, gdyż wierzchnia warstwa zawsze nagrzewa się szybciej niż jej głębsze warstwy.

Siew decyduje o powodzeniu uprawy

Najważniejszym elementem prawidłowej uprawy kukurydzy, w tym odmiany SY Talisman, jest właściwie dobrany termin siewu. Siewy kukurydzy najczęściej rozpoczynają się w kwietniu. Pamiętajmy, że przy wyborze odpowiedniego terminu warto zwrócić uwagę na rośliny wskaźnikowe – tarninę czy mniszka lekarskiego. Ich termin kwitnienia wyznacza termin siewu kukurydzy. Należy jednak pamiętać, że najważniejsze jest sprawdzenie temperatury na głębokości siewu. Pomiar najlepiej wykonać w dwóch porach dnia – rano oraz wieczorem. Minimalna temperatura dla odmian kukurydzy w typie flint, w tym SY Talisman, powinna wynosić od 8 do 10°C.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie prognozy pogody na nadchodzące dni. Należy mieć pewność, że gleba będzie się nagrzewała, a nie ochładzała, co mogłoby pogorszyć zdolność wschodów oraz zmniejszyć obsadę na plantacji i tym samym finalny plon. Siewy rozpoczynamy od gleb najłatwiej nagrzewających się wiosną – gleb piaszczystych, a kończymy na glebach zimnych – gliniastych.

Poprawna agrotechnika kluczem do sukcesu

Zadbanie o odpowiednią agrotechnikę od momentu siewu, czyli prawidłowe przygotowanie gleby oraz odpowiedni termin i głębokość siewu pozwalają na uzyskanie prawidłowej obsady roślin, a co za tym idzie szybkie zwarcie międzyrzędzi i utrudnienie rozwoju chwastom. Mając na uwadze, że początkowy wzrost kukurydzy jest wolniejszy od rozwoju chwastów, dobrze jest wykonać zabiegi odchwaszczania plantacji, a najlepiej nie dopuścić do wystąpienia zachwaszczenia. Kukurydza jest rośliną, która nie toleruje braku światła, a jeśli chwasty są tak samo wysokie jak kukurydza to możemy być pewni, że nasz plon będzie niższy od potencjalnego o około 20-30%.

Zwróćmy także uwagę na normę wysiewu kukurydzy. Pamiętajmy, że wysiew zbyt dużej ilości nasion na jednostce powierzchni i zbyt duża obsada roślin powodują nadmierną konkurencję pomiędzy roślinami kukurydzy o zasoby naturalne. Rośliny wytwarzają słabiej rozwinięty system korzeniowy oraz cieńsze i słabsze łodygi, przez co mogą być bardziej podatne na wyleganie korzeniowe oraz łodygowe. Wybór dobrej odmiany połączony z odpowiednią agrotechniką to klucz do wysokich plonów ziarna kukurydzy.

Zasiej z Syngenta – SY Talisman

Do siewu kukurydzy zostało jeszcze trochę czasu, więc jeśli poszukujecie wczesnej odmiany w typie flint o FAO 220-230 zachęcamy do skorzystania z nowej promocji Zasiej z Syngneta – SY Talisman. Proste zasady i szybkie, atrakcyjne nagrody, w tym zwrot gotówki wprost na konto bankowe.

Nie czekaj i zarejestruj się już dziś!