You are here

Studenci Uniwersytetu Rolniczego z wizytą w gospodarstwie pokazowym INTERRA FARM

Newsy
03.01.2017

Studenci Uniwersytetu Rolniczego z wizytą w gospodarstwie pokazowym INTERRA FARM

16 grudnia 2016 Syngenta Polska była gospodarzem spotkania ze studentami krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego. Miejsca na wykład użyczyło gospodarstwo ogrodnicze Państwa Puncewiczów w Lewiczynie pod Grójcem, gdzie znajduje się farma pokazowa Syngenty utworzona w ramach projektu Interra Farm Network, promującego dobre praktyki w rolnictwie.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja firmy poprowadzona przez Izabelę Wawerek, Dyrektor ds. Korporacyjnych Syngenta Polska, w której przedstawiła misję firmy, portfolio produktów i zobowiązania Syngenty, stanowiące pomoc w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Najwięcej miejsca poświęcone zostało działaniom firmy wspierającym edukację i rozwój rolnictwa odpowiedzialnego. Prezentację uzupełnił wykład dr Joanny Gałązki, dotyczący bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Dr Gałązka omówiła kwestie prawne związane z integrowaną ochroną roślin w Polsce i dała szereg praktycznych wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania ś.o.r. oraz płynących z niego korzyści.

Studenci Uniwersytetu Rolniczego z wizytą w gospodarstwie pokazowym INTERRA FARM - prezentacja

Po prezentacjach studenci odwiedzili gospodarstwo i sad, gdzie omawiane rozwiązania zastosowano w praktyce. Studenci zapoznali się m.in. z nowoczesnymi metodami produkcji jabłek, procedurami prawidłowego przechowywania środków ochrony roślin, rozwiązaniami służącymi do ich utylizacji, np. systemem Heliosec oraz sposobami poprawy bezpieczeństwa ludzi i zwierząt przebywających na farmie.

Sieć farm Interra to projekt zainicjowany przez Syngentę w 2011 roku. Jest to sieć prawdziwych, „modelowych” gospodarstw, których zadaniem jest promowanie rolnictwa odpowiedzialnego i tzw. zrównoważonej intensyfikacji. Syngenta, we współpracy z rolnikami, wdraża rozwiązania mające na celu zwiększyć produktywność farmy, przy jednoczesnej poprawie bioróżnorodności oraz ochronie pracowników i środowiska. Farmy otwarte są dla zwiedzających, którzy mogą podpatrzone pomysły zaimplementować u siebie. Projekt Interra Farm Network jest jedną z inicjatyw The Good Growth Plan.