You are here

Scorpion – gruntow(n)a ochrona

Newsy
28.06.2016

Uprawa warzyw gruntowych stawia przed producentami wiele wyzwań. Podstawowym problemem jest produkowanie wysokiej jakości warzyw, aby mogły one konkurować na bardzo różnorodnych rynkach, na których klient jest ostatecznym cenzorem ich wartości.

W celu zapewnienia opłacalności produkcji, oraz wysokiej jakości plonów, niezbędnym jest stosowanie skutecznych metod uprawy. Do tych czynników należy racjonalna ochrona, która jest jednym z najważniejszych czynników, wpływających na jakość produktu finalnego. Dbałość o harmonijny wzrost i najwyższą jakość warzyw winna być zapewniona od siewu, aż po zbiór i przechowywanie, tudzież okres sprzedaży i ekspozycji produktu na sklepowej półce.

Fungicyd Scorpion - gruntowna ochrona

Szczególnie dotyczy to takich gatunków jak cebula i marchew, które w ogromnej większości przypadków uprawiane są wprost do gruntu Ten fakt sprawia, że przebieg pogody od wczesnej wiosny determinuje powodzenie w osiągnięciu dobrych wschodów a także plonów wysokiej jakości. Ostatni rok był tego najlepszym przykładem; niskie temperatury wiosną, długo utrzymująca się susza w połączeniu z rekordowo wysokimi temperaturami w okresie letnim przyczyniły sią do spadku plonu wspomnianych gatunków od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. Oprócz bezpośredniego wpływu warunków atmosferycznych na straty w plonie, zaobserwowano również wpływ pośredni. Objawił się on dużo większą presją ze strony niektórych chorób i szkodników, w porównaniu do lat ubiegłych. Doskonałym przykładem jest tutaj mączniak prawdziwy, który w roku 2015 stanowił poważny problem w uprawie warzyw korzeniowych. Wspomniane wyżej warunki atmosferyczne (susza, wysokie temperatury) bardzo sprzyjały rozwojowi i wczesnemu wystąpieniu tej choroby grzybowej. Patogen w sprzyjających warunkach dla jego rozwoju infekuje wszystkie części nadziemne roślin. Duża presja chorób, powodowała szybki spadek kondycji roślin. Wielu plantatorów zareagowało zbyt późno i w wielu przypadkach straty okazały się nieodwracalne. Do takiego stanu rzeczy przyczynił się także fakt, że na obecną chwilę nie ma żadnego zarejestrowanego preparatu do interwencyjnej walki z mączniakiem prawdziwym. Po raz kolejny sprawdziła się zasada, że lepiej zapobiegać, a sukces osiągnęli Ci producenci, którzy wykazali dużo rozwagi i profilaktycznie chronili swoje plony przed tą chorobą. Taka strategia jest bardziej bezpieczna i efektywna w porównaniu do ochrony interwencyjnej.

Zastosowanie programów ochrony opartych o preparaty powierzchniowe i systemiczne, takie jak preparat Scorpion 325 SC, pozwoliło na skuteczną ochronę przeciwko wielu patogenom, w tym mączniakowi prawdziwemu. Dzięki temu warzywa korzeniowe, nie będąc narażone na dodatkowy stres ze strony patogenów, mogły przetrwać najtrudniejszy okres i w całkiem dobrej kondycji doczekać szczęśliwie poprawy pogody i warunków wzrostu.

Firma Syngenta co roku prowadzi doświadczenia w różnych miejscach kraju nad skutecznością preparatów, jakie ma w ofercie do ochrony warzyw korzeniowych na tle innych dostępnych rozwiązań. W roku 2015 szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy ochronie marchwi i cebuli. Wynika to m.in. z faktu, że również w uprawie tych gatunków, coraz więcej uwagi poświęca się wysokiemu bezpieczeństwu stosowania preparatów przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokiej skuteczności przeciwko wielu patogenom. Scorpion 325 SC, spełniający najwyższe standardy w tym zakresie, po raz kolejny był szeroko stosowany w praktyce ogrodniczej.

Preparat ten jest zarejestrowany do ochrony aż 18 gatunków warzyw i skutecznie zwalcza ponad 10 różnych chorób. Dodatkowo w prowadzonych doświadczeniach na terenie Polski, Niemiec i Czech bardzo często obserwowano efekt ograniczania patogenów nieujętych w etykiecie produktu, co jest wynikiem szerokiego spectrum działania preparatu. Ta wartość powoduje, że jest uważany za jeden z najbardziej skutecznych preparatów, którego stosowanie daje bardzo wymierne efekty w uprawie rozbudowanej gamy warzyw. Jak szeroko i skutecznie działa Scorpion, świadczyć może fakt, że jest on często wybierany przez producentów warzyw, zarówno w sytuacjach interwencyjnych jak i przy zapobieganiu chorobom grzybowym.

Zalecana dawka preparatu jest ujednolicona i wynosi 1 l/ha a okres karencji, w zależności od gatunku, mieści się w przedziale od zaledwie 7 do 14 dni.

Fungicyd Scorpion - gruntowna ochrona

Fungicyd Scorpion - gruntowna ochrona

Fungicyd Scorpion - gruntowna ochrona

Fungicyd Scorpion - marchew