You are here

Relacja ze spotkania kukurydzianego w Szepietowie w województwie podlaskim

Newsy
12.09.2017

Za nami pierwsze duże spotkanie kukurydziane Syngenta, które odbyło się 10 września w Szepietowie na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Odwiedzający zobaczyli m.in. dwie główne odmiany Syngenta SY Talisman (FAO 220-230) – odmiana na ziarno SY Kardona (FAO 250) – odmiana na kiszonkę. Była także okazja do porównania wpływu na wzrost i plon kukurydzy wielu różnych herbicydów Syngenta oraz produktów konkurencyjnych.

Relacja ze spotkania kukurydzianego w Szepietowie - porównanie
Fot. 1. Porównanie wpływu różnych herbicydów na wzrot i plon kukurydzy

Relacja ze spotkania kukurydzianego w Szepietowie - prezentacja
Fot. 2. Prezentacja działania herbicydów na wzrost i rozwój kukurydzy

Relacja ze spotkania kukurydzianego w Szepietowie
Fot. 3. Wpływ różnych herbicydów na rozwój korzeni kukurydzy

Zapraszamy na kolejne spotkania kukurydziane Syngenta. Wybierz spotkanie w swojej okolicy. 

Spotkania polowe kukurydzy 2017 - mapa