You are here

Ochrona fungicydowa zbóż bez T1?

Newsy
22.02.2021

Można próbować, ale firma Syngenta zdecydowanie odradza takich eksperymentów. Kluczem do zapewnienia zbożom odpowiednich warunków wzrostu na wiosnę jest odpowiednie zabezpieczenie roślin przed patogenami. Doskonale znaną i łatwą do rozpoznania przez wszystkich gospodarzy chorobą jest mączniak prawdziwy. Choroba ta jest o tyle groźna dla upraw, że niezwalczona we wczesnych fazach wzrostu roślin, potrafi przemieścić się wraz ze wzrastającą rośliną aż na liść flagowy. Taka sytuacja może skutkować w konsekwencji dużymi spadkami plonu. Ważne jest zatem żeby pamiętać o zabezpieczeniu swoich zbóż jak najwcześniej, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się patogenu.

Jak skutecznie zwalczać mączniaka w czasach, kiedy coraz więcej substancji jest wycofywanych?

Po wycofaniu fenpropimorfu, obecnie jedyną dostępną substancją na rynku pochodzącą z grupy morfolin jest fenpropidyna. Substancja ta to ekspert do zwalczania mączniaka prawdziwego. Niezależne badania Niemieckiej Izby Rolniczej jak i własne doświadczenia firmy Syngenta, potwierdzają bardzo wysoką skuteczność substancji. Produkt wyróżnia się bardzo mocnym działaniem interwencyjnym oraz dobrym działaniem profilaktycznym co jest niezwykle ważne w skutecznym zwalczaniu mączniaka prawdziwego.Ochrona fungicydowa zbóż bez T1? - tabelka 1Źródło: Niemiecka Izba Rolnicza Nadrenia Północna – wyniki 2020 www.landwirtschaftskammer.de

Wyniki doświadczenia w tabeli powyżej pokazują skuteczność fenpropidyny. Doświadczenie wykonane zostało na produktach dostępnych na rynku niemieckim, gdzie fenpropidyna dostępna jest jedynie w mieszaninach. Jak widać w pierwszym wierszu, produkt oparty na epoksykonazolu nie wykazuje działania interwencyjnego, a efekty profilaktycznego zwalczania choroby są niewystarczające. Na podstawie wyników w wierszu drugim, możemy wnioskować, że fenpropidyna jest odpowiedzialna za znakomity efekt zwalczania interwencyjnego i bardzo dobre zwalczanie profilaktyczne. Ponadto substancja wykazuje podobną skuteczność do już niedostępnego na rynku fenpropimorfu.

Fenpropidyna działa szybko i przyspiesza wchłanianie triazoli

Fenpropidyna zawdzięcza swoją niezwykłą skuteczność temu, że bardzo szybko przemieszcza się w tkankach rośliny. Co ważne, doświadczenia wykazały, że preparaty z grupy chemicznej morfolin z której pochodzi fenpropidyna przyspieszają wchłanianie substancji z grupy triazoli (np. metkonazol itp.). To sprawia, że Tern 750 EC jest doskonałym partnerem do mieszanin.

Ochrona fungicydowa zbóż bez T1? - mobilność substancji czynnejŹródło: https://sitem.herts.ac.uk/

Jakie rozwiązanie wybrać?

Należy pamiętać, że odpowiednio dobrane preparaty pozwolą na wykonanie kompletnego pierwszego zabiegu. Dla wygody Syngenta stworzyła znany już z poprzednich lat pak dostępny w dwóch wariantach na 2,5 ha lub 12,5 ha – Turbo Pak. Jest to połączenie fenpropidyny i triazolu. W tym sezonie dostępny jest również Turbo Pak + Moddus 250 EC w małym opakowaniu na 2,5 ha, dzięki któremu Twoje zboża będą gotowe na sezon.

Ochrona fungicydowa zbóż bez T1? - paczki