You are here

FENPROPIDYNA - sprawdzona i skuteczna substancja czynna do wiosennych zabiegów

Newsy
03.02.2020

prof. dr hab. Marek Korbas,
mgr inż. Jakub Danielewicz,
Zakład Mikologii, IOR-PIB w Poznaniu

W trakcie sezonu wegetacyjnego zbóż dochodzi do sytuacji, w której istnieje potrzeba wykonania zabiegu opryskiwania przy użyciu środka grzybobójczego. Producenci rolni jednak nie zawsze są zorientowani, które substancje czynne, ze względu na swoje właściwości, można zastosować w danym okresie. Niewłaściwy dobór substancji czynnej zastosowanej nieodpowiednio do występujących na polu zagrożeń może prowadzić do strat ekonomicznych. Rolnicy bardzo często zmuszeni są do działania pod presją czasu, gdy panują konkretne warunki meteorologiczne i tylko Ci producenci, którzy w porę rozpoznają zagrożenie oraz zastosują odpowiedni, skuteczny środek ochrony roślin są w stanie uzyskać wysokie plony dobrej jakości.

W latach 2018-2019 doszło do wycofania ponad 20 substancji czynnych wchodzących w skład fungicydów, herbicydów i zoocydów, których zastosowanie w przypadku wielu plantacji, w ograniczaniu agrofagów okazywało się bardzo często kluczowe. Wybór skutecznych substancji czynnych służących do zwalczania agrofagów powodujących choroby musi każdorazowo przynosić maksymalny zysk w postaci wysokiej skuteczności zwalczania przy jednoczesnym szerokim oknie zastosowania.

FENPROPIDYNA - mączniak prawdziwy
mączniak prawdziwy

Plantacje zbóż porażane mogą być przez wiele patogenów. Powszechnie występującymi chorobami w uprawie pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i żyta są: mączniak prawdziwy zbóż i traw oraz rdze. Charakterystyczny nalot białej grzybni pojawiający się na porażonych roślinach to znak, że mączniak prawdziwy zbóż i traw zadomowił się już na plantacji.

FENPROPIDYNA - rdza brunatna
rdza brunatna
FENPROPIDYNA - rdza żółtardza żółta

 

 

W związku z wycofaniem wielu skutecznych substancji czynnych ukierunkowanych na zwalczanie mączniaka prawdziwego i innych chorób w celu ograniczenia ich występowania należy stosować skuteczną substancje o działaniu układowym. Dobrze, jeśli posiada ona zdolność do zapobiegania infekcjom, przy jednoczesnym niszczeniu już istniejących. Przykładem substancji o ww. charakterystyce jest fenpropidyna. Dzięki swoim właściwościom fizyko-chemicznym, szybko przemieszcza się wewnątrz chronionych organów rośliny. Ta należąca do grupy chemicznej morfoliny substancja czynna może być stosowana już w temperaturze od 5°C, co w przypadku infekcji późnojesiennych i wczesnowiosennych daje producentom rolnym możliwość zastosowania jej znacznie szybciej niż innych s.cz. Zastosowana na powierzchnię liści, zapewnia ochronę górnej i dolnej powierzchni blaszki liściowej, przemieszczając się wzdłuż liścia. Znana jest również zdolność fenpropidyny do ograniczania rdzy (Puccinia sp.) i plamistości liści (np. powodowanych przez Rhynchosporium secalis). Występujące epidemiczne porażenie plantacji zbóż przez grzyb powodujący mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz inne groźne choroby zmusza do podejmowania decyzji o zastosowaniu fungicydów w bardzo krótkim czasie.

FENPROPIDYNA - rynchosporioza na liściach jęczmienia
rynchosporioza na liściach jęczmienia

W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie fungicydu Tern 750 EC, stanowi on kompleksowe rozwiązanie w uprawie zbóż ozimych. Zawiera 750 g s.cz. fenpropidyna w litrze środka i zgodnie z etykietą rejestracyjną może być stosowany dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym w maksymalnej dawce 0,75 l/ha. Fungicyd ten charakteryzuje się szerokim terminem stosowania, od fazy pierwszego kolanka do fazy kłoszenia pozwala na skuteczną kontrolę obecności mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Ochrona od wczesnych faz pozwala na utrzymanie łanu zbóż w bardzo dobrym stanie zdrowotnym przez cały sezon wegetacyjny. Tylko sprawdzone i skuteczne rozwiązania pozwalają na uzyskanie wysokich plonów. Takim sprawdzonym fungicydem w walce z ważnymi sprawcami chorób w uprawie zbóż jest Tern 750 EC zawierający jako s.cz. fenpropidynę.