You are here

Efekt fizjologiczny Solatenol

Newsy
29.04.2019

Efekt fizjologiczny Solatenol

Wprowadzony na rynek w 2018 roku ELATUS™ Era okazał się jednym z lepszych, jeśli nie najlepszym rozwiązaniem fungicydowym stosowanym w zbożach. Zawarte w produkcie dwie substancje – protiokonazol oraz innowacyjna substancja SOLATENOL ™ bez dwóch zdań pokazały, że ELATUS™ Era jest kompletnym rozwiązaniem z bardzo szerokim oknem stosowania oraz szeroką etykietą rejestracyjną i tym samym możliwością stosowania w różnych gatunkach zbóż. Okazuje się, że ELATUS™ Era to nie tylko doskonałe rozwiązanie fungicydowe, ale również produkt mający wpływ na tzw. efekt fizjologiczny. Aby zrozumieć, czym jest efekt fizjologiczny musimy poznać zasadę działania substancji SOLATENOL™.

margin:0;

W komórkach grzybów występuje wiele enzymów odpowiedzialnych za przeróżne procesy. Jednym z nich jest dehydrogenaza bursztynianowa, która odpowiedzialna jest za katalizowanie jednej z ważniejszych reakcji zachodzącej w mitochondriach komórek. Po aplikacji SOLATENOL™ przenika do wnętrza komórki, gdzie dochodzi do blokowania enzymu dehydrogenazy bursztynianowej, co w konsekwencji prowadzi do obumarcia komórki. Okazuje się jednak, że zawarty w środku ELATUS™ Era SOLATENOL ™ oddziałuje również na ten sam enzym, ale zawarty w komórkach roślin. Tutaj enzym odpowiedzialny jest za wiele procesów, m.in. fotosyntezę, reakcję utlenienia oraz zamykanie i otwieranie aparatów szparkowych. Aparaty szparkowe zaś odpowiadają za regulowanie transpiracji, czyli parowania wody z roślin. W wyniku blokowania enzymu przez SOLATENOL™, aparaty szparkowe pozostają dłużej zamknięte, co wpływa tym samym na mniejsze parowanie wody z komórek roślin i jej utraty.

Efekt fizjologiczny Solatenol - jak wpływa na aparaty szparkowe

W celu potwierdzenia tej obserwacji w firmie Syngenta przeprowadzono wiele doświadczeń. W jednym z nich ucięto liście flagowe pszenicy u podstawy, a następnie zanurzono je w różnych roztworach SOLATENOL ™ oraz wody, czyli kontroli. Po 24h zmierzono, ile wody wytranspirowały liście i okazało się, że przy wzroście stężenia substancji SOLATENOL ™, transpiracja, czyli parowanie wody z roślin, konsekwentnie zmalało aż o 37% w stosunku do kontroli.

Efekt fizjologiczny Solatenol - oszczędność

Ponieważ ostatecznie dla rolnika liczy się plon, dlatego również pod tym kątem sprawdzono, czy SOLATENOL ™ i wspomniany efekt fizjologiczny może mieć wpływ na jego przyrost. W tym celu na przestrzeni 3 lat założono doświadczenia w różnych częściach świata. Każde z doświadczeń posiadało dwa bloki – kontrolę oraz wariant, w którym zastosowano ELATUS™ Era. Warto w tym miejscu wspomnieć, że do doświadczeń wybrano odmiany, które wykazywały bardzo wysoką odporność pod kątem porażenia przez choroby. Podczas trwania doświadczeń zaobserwowano, że pszenice, na których zastosowano ELATUS™ Era w miejscach, gdzie wystąpiła okresowa susza pozostały dłużej zielone w porównaniu do wariantu kontrolnego. Finalnie zebrano plon i okazało się, że ELATUS™ Era i zawarty w nim SOLATENOL™ wpłynął korzystnie na przyrost plonu, generując średnio aż o 2,87 dt/ha więcej ziarna tylko dzięki samemu efektowi fizjologicznemu.

Efekt fizjologiczny Solatenol - zwyżki

Nie zapominajmy natomiast, że najmocniejszą stroną ELATUS™ Era jest skuteczność oraz szerokie okno zwalczania chorób grzybowych. W warunkach wysokiej presji chorób różnica plonowania jest zazwyczaj dużo większa i w porównaniu do kontroli może wynosić od 1 t/ha do nawet 4 t/ha, co zostało udowodnione podczas wielu doświadczeń w różnych sezonach doświadczalnych.

Efekt fizjologiczny Solatenol - Elatus Era

ELATUS™ Era nie bez powodu doczekał się swojej nazwy – unikalny fungicyd prezentuje nowe standardy nie tylko w samej ochronie zbóż, ale również zwiększeniu dobrej jakości plonów, wyznaczając tym samym nową erę w ochronie roślin.

Sprawdź ranking produktów, zanim podejmiesz decyzję o zakupie!

Aby sprawdzić, czy wybrane rozwiązanie ma potwierdzoną skuteczność, rekomendujemy sięgnąć do badań pochodzących z niezależnych źródeł.

Takie badania zostały przeprowadzone w Niemczech przez Niezależną Izbę Rolniczą Nadrenii-Północnej Westaflii. Dotyczą oceny skuteczności różnych fungicydów w zwalczaniu chorób grzybowych w uprawie zbóż. W przedstawionych wynikach na uwagę zasługuje Elatus Era – fungicyd, który wykazuje najwyższą skuteczność w ochronie rośliny przed chorobami grzybowymi. Dodatkowo pozwala uzyskać wyższy plon oraz lepsze parametry jakościowe ziarna.

Skuteczność fungicydów zbożowych przeciw chorobom grzybowym

Efekt fizjologiczny Solatenol - skuteczność fungicydów zbożowych przeciw chorobom grzybowym