You are here

Dlaczego warto stosować Toprex w mieszaninie z mocznikiem wiosną?

Newsy
05.03.2021

Cała sztuka w stosowaniu środków ochrony roślin na polu nie polega na tym, żeby mieć piękny opryskiwacz, wielki ciągnik i budzić zazdrość sąsiada... Aby osiągnąć wysoki plon i uzyskać wysoką opłacalność produkcji, trzeba wycisnąć jak najwięcej z każdej kropli środka, bo jak sami rolnicy mówią „są one drogie”.

Dla uzyskania najwyższej skuteczności działania środka, ważna jest technika wykonywania zabiegu, optymalne przygotowanie cieczy roboczej, szczególnie w trudnych warunkach przebiegu pogody oraz gdy stosujemy zabiegi łączone z insektycydami. Pierwszy zabieg wiosennej ochrony rzepaku ozimego na początku okresu formowania łodyg, tj. regulacji roślin i zwalczania chorób (często łączony ze zwalczaniem chowaczy) zazwyczaj wykonywany jest w warunkach niższych temperatur i narastającej suszy, co utrudnia działanie preparatów.

W tym roku skupimy się na tym jak przygotować najlepsze ciecze robocze, aby zmaksymalizować skuteczność w jednej aplikacji - regulację wiosenną oraz zabieg insektycydowy.

Jaka jest rola roztworu mocznika w mieszaninach zbiornikowych?

1. Roztwór mocznika obniża napięcie powierzchniowe

Liście rzepaku są silnie woskowane na ich powierzchni. Co to oznacza? Ciecze użytkowe do oprysku na bazie wody bardzo szybko wysychają na powierzchni roślin (zwłaszcza gdy stosujemy niższą dawkę wody na hektar oraz gdy zabieg wykonujemy w warunkach niskiej wilgotności powietrza). Znaczna część dawki przy zabiegach drobnokroplistych szybko odparowuje z powierzchni roślin.

Im mniejsza dawka cieczy na hektar, tym krócej ciecz zostaje na liściach i tym krótszy jest czas wchłaniania regulatora wzrostu i fungicydu w roślinie, a co za tym idzie ograniczana jest skuteczność środków. Również im szybciej wysycha ciecz robocza z liści, tym krótszy czas pozostaje na kontakt insektycydu ze szkodnikiem, w następstwie czego ograniczana jest także liczba zwalczanych szkodników.

Ciecz użytkowa przygotowana z wodą jako np. 10% roztwór mocznika, dzięki silnemu obniżeniu napięcia powierzchniowego powoduje, że krople na powierzchni roślin rozpływają się, co zwiększa stopień pokrycia powierzchni opryskanej roślin.

Mocznik rozpuszcza, a właściwie rozluźnia kutykulę rzepaku, czyli warstwę woskową na powierzchni liści. Jest to kluczowa zaleta właśnie w przypadku, gdzie ta warstwa jest wyjątkowo obfita, jak w przypadku roślin kapustnych.

Dlaczego warto stosować Toprex w mieszaninie z mocznikiem  wiosną- logo

2. Roztwór mocznika zwiększa lepkość dynamiczną

Drugim ważnym elementem jest to, iż już 10-procentowy roztwór mocznika zwiększa istotnie lepkość dynamiczną cieczy, na skutek czego naniesione krople na powierzchnie pionowe roślin łatwiej się zatrzymują i dłużej do niej przylegają. Poprawa lepkości dynamicznej kropli i obniżenie jej napięcia powierzchniowego zdecydowanie poprawia technikę oprysku i podnosi skuteczność mieszanin zbiornikowych (przy łączonej regulacji roślin), zwalczania chorób i szkodników w ochronie rzepaku ozimego.

Dla przykładu, aby lepiej to zobrazować: stosując pyretroidy z wodą w temperaturze 25°C, średni czas odparowania kropli z powierzchni roślin w zabiegu drobnokroplistym wynosi nie dłużej niż 30 minut (tj. czas parowania kropli i ich wysychania z powierzchni liści rzepaku). Dla porównania, w tych samych warunkach, ale z dodatkiem 10-procentowego roztworu mocznika, sam czas zaschnięcia kropli przedłuża się do 2 godzin.

Dlaczego warto stosować Toprex w mieszaninie z  mocznikiem  wiosną - wykres

3. Roztwór mocznika zwiększa gęstość cieczy roboczej

Dlaczego jest to ważne? Rolnicy wiedzą najlepiej jaka jest sytuacja jeżeli chodzi o wycofanie substancji czynnych insektycydowych, w związku z tym warto dbać o to, żeby stosowane teraz głównie pyretroidy miały jak najlepszą skuteczność. Stosując je w mieszaninie zbiornikowej, np. Karate Zeon z Toprexem oraz roztworem mocznika, który podnosi gęstość cieczy roboczej - wydłuża się żywotność kropli. Ponadto większa gęstość cieczy użytkowej pozwala na rozluźnienie warstw woskowych na powierzchni roślin szczególnie w warunkach suszy wiosennej, co w efekcie powoduje szybsze wnikanie substancji czynnych do roślin.

Wyższa gęstość cieczy użytkowej wydłuża ekspozycję kropli na powierzchni opryskanej, co sprzyja lepszemu dotarciu i kontaktowi z żerującymi szkodnikami.

Dlatego zalecamy stosowania Karate Zeon razem z mocznikiem i Toprexem w jednym zabiegu, ponieważ w jednej aplikacji uda się skutecznie regulować rzepak i chronić go przed suchą zgnilizną kapustnych oraz przed chowaczem brukwiaczkiem i chowaczem czterozębnym.

dr Andrzej Bruderek
Ekspert Techniczny Syngenta

Dlaczego warto stosować Toprex w mieszaninie z mocznikiem wiosną - Karate Zeon
Dlaczego warto stosować Toprex w mieszaninie z mocznikiem wiosną - Toprex