You are here

Dlaczego rozmiar ma znaczenie?

Newsy
26.08.2016

Regulacja wzrostu i rozwoju rzepaku jest niezbędna w przygotowaniu rzepaku do zimy.

Taki zabieg zapewnia optymalny rozwój rozety liściowej, rozbudowuje system korzeniowy, pogrubia szyjkę korzeniową oraz sprawia, że pąk wierzchołkowy jest niżej osadzony.

Optymalny termin zabiegu regulatorem wzrostu i fungicydem Toprex jest w fazie 4-6 liścia w dawce 0,3l/ha. Często zdarza się jednak, że wschody rzepaku są niewyrównane (np. susza). W takich warunkach Toprex jest absolutnie bezpieczny dla siewek rzepaku. Dowodem na to jest rejestracja w Czechach już od fazy 1-szego liścia rzepaku.

Prawidłowy pokrój roślin rzepaku jesienią to gwarancja dobrego przezimowania.

Dlaczego rozmiar ma znaczenie? - rzepak

Jakie efekty daje Toprex jesieną?

W roku 2015 przeprowadzono we współpracy z dr Grzegorzem Lemańczykiem (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) doświadczenia porównujące różne fungicydy do jesiennej ochrony rzepaku.

Badano wpływ testowanych produktów na rozwój roślin i ich przygotowanie do zimy. Produkty były stosowane w 2 wariantach. Jedno z doświadczeń obejmowało aplikację w terminie bardzo wczesnym, czyli już w fazie 2 liści i tu wysokie bezpieczeństwo potwierdził preparat Toprex, który z powodzeniem może być stosowany nawet na niewyrównane plantacje. Drugi wariant obejmował aplikację nieco późniejszą od optymalnej a mianowicie w fazie 6/7 liści. Spośród różnych parametrów, jakie wpływają na morfologię rzepaku przed zimą warto zwrócić uwagę na: wysokość roślin, liczbę wykształconych liści oraz suchą masę. Poniżej prezentujemy wyniki z tego doświadczenia obrazujące wysoką skuteczność preparatu Toprex na każdy z tych parametrów.

Wpływ różnych regulatorów zastosowanych w fazie BBCH 16-17 na wysokość roślin rzepaku (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 13.12.2015)

Dlaczego rozmiar ma znaczenie? - wysokość roślin

Wysokość roślin to jeden z efektów regulacji roślin rzepaku przez fungicydy jesienne, jednak nie najważniejszy. Dobrze zregulowany rzepak nie powinien tylko się „rozkładać” na ziemi, ale dalej przyrastać, jeśli chodzi o średnicę korzenia czy liczbę liści. Jeśli te parametry byłyby zachwiane to oznacza, że roślina nie poddaje się regulacji, ale wpada w jakąś fitotoksyczność.

Wpływ różnych regulatorów zastosowanych w fazie BBCH 16-17 na grubość szyjki korzeniowej roślin rzepaku oraz na liczbę liści roślin rzepaku (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 13.12.2015)

Dlaczego rozmiar ma znaczenie? - grubość szyjki

Podsumowanie doświadczenia

Wyniki jednoznacznie wskazują, że spośród wszystkich testowanych rozwiązań jedynie Toprex zachowuje oczekiwany balans, jako regulator wzrostu w rzepaku ozimym.

  1. Kontrolując rozwój roślinę, ukierunkowuje i pobudza jej rozwój w stronę rozwoju systemu korzeniowego oraz dodatkowych liści.
  2. Grubszy i lepiej rozwinięty korzeń to gwarancja dobrego startu na wiosnę w szczególności na mozaikowych glebach Polski.
  3. Toprex nie wykazał żadnego negatywnego wpływu na rozwój roślin, wyróżniając się tym na tle innych rozwiązań, które nie zawsze gwarantują bezpieczną regulację.
  4. Podobne efekty można było zauważyć podczas zeszłorocznej jesiennej suszy, gdzie plantacje traktowane preparatem Toprex rozwijały się prawidłowo z intensywnym kolorem zieleni a po innych rozwiązaniach można było zauważyć żółknięcie liści czy wręcz czasowe zahamowanie wzrostu.

Podczas planowania zabiegów tej jesieni, wzbogaceni wiedzą z ubiegłego sezonu wybierajmy Toprex, sprawdzone i zawsze skuteczne regulatory wzrostu i rozwoju rzepaku.

Dlaczego rozmiar ma znaczenie? - Toprex