You are here

Co zrobić z opakowaniami po środkach ochrony roślin?

Newsy
12.11.2019

Please accept marketing cookies to see this video.

Praca w gospodarstwie niesie za sobą szereg zagrożeń. Dlatego też ważne jest, aby rolnik przestrzegał zasad bezpieczeństwa pracy, m.in. by dbał o odpowiednie zagospodarowanie opakowań po środkach ochrony roślin. Samodzielne utylizowanie takich opakowań, spalanie, wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi lub do lasu jest złamaniem prawa i może być niebezpieczne dla środowiska.

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach, punkty sprzedaży – do ich przyjęcia, a producenci i importerzy – do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania opakowań. Aby wyjść naprzeciw tym wymogom prawnym, w 2004 roku Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) zorganizowało i do dziś nadzoruje System Zbiórki Opakowań.

W ramach Systemu PSOR odbierane są opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, adiuwantach, produktach biobójczych. Są to opakowania oznaczone następującymi piktogramami:

Co zrobić z opakowaniami po środkach ochrony roślin?

Jak przygotować opakowanie?

Opakowania przed oddaniem należy odpowiednio przygotować. Powinny być czyste, dokładnie opróżnione i co najmniej trzykrotnie wypłukane. Popłuczyny pod środku ochrony roślin należy wykorzystać do zabiegu. Na ściankach niewypłukanego lub nieprawidłowo wypłukanego pakowania pozostaje nawet do 5% produktu. Dzięki trzykrotnemu wypłukaniu opakowania wykorzystujemy cały produkt i zachowujemy bezpieczeństwo zbiórki.

Prawidłowo przygotowane opakowania należy oddać w punkcie sprzedaży, który prowadzi zbiórkę. Jak go znaleźć? Sklepy i hurtownie, które zbierają opakowania w Systemie PSOR, można znaleźć korzystając z poglądowej mapy na stronie: http://systempsor.pl/punkty-odbioru/. Zwrot opakowań w ramach systemu PSOR jest bezpłatny i możliwy przez cały rok.

Dowód zakupu nie jest wymagany

Co ważne, nie ma obowiązku okazywania dowodu zakupu. Warto mieć jednak ze sobą specjalny formularz zwrotu odpadu i przedstawić go do podpisu w sklepie, u sprzedawcy. Wówczas w sytuacji kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa można udowodnić, że postępuje się z opakowaniami w sposób zgodny z prawem.

Formularz dostępny jest tutaj oraz w większości sklepów zrzeszonych w Systemie PSOR.

Co zrobić z opakowaniami zawierającymi przeterminowane środki ochrony roślin? Należy przekazać je firmie posiadającej decyzje (pozwolenie) na transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych, zezwolenie na ich przetwarzanie lub wpis do rejestru Marszałka województwa. Wraz z przekazaniem odpadów podmiotowi zbierającemu przenosimy na niego odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadami.

Dodatkowe informacje na temat Systemu Odbioru Opakowań PSOR można uzyskać u operatora Systemu (Remondis) pod numerem telefonu 801 561 461 lub (58) 622 01 08 lub mailowo [email protected]

Poniżej znajdziesz broszurę do pobrania:
Zbiorka_Opakowan_PSOR.pdf