You are here

Co z resztkami cieczy roboczej z opryskiwacza?

Newsy
30.10.2019

Co z resztkami cieczy roboczej z opryskiwacza?

Wszyscy są zgodni, że intensyfikacja produkcji rolnej jest możliwa dzięki postępowi technologicznemu oraz coraz szerszej i bardziej dostępnej wiedzy. W rezultacie możemy cieszyć się lepszym wzrostem i zdrowotnością roślin a w konsekwencji większymi plonami. Należy jednak pamiętać, że z intensyfikacją produkcji wiąże się większe zużycie nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin, a co za tym idzie, wzrasta niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Jak ważna jest woda dla człowieka, w środowisku oraz w produkcji rolnej, to wszyscy wiemy. Nie każdy jednak ma świadomość, że aż 75% całkowitej, znajdowanej w wodzie ilości środków ochrony roślin trafia tam w wyniku zanieczyszczeń miejscowych. Główną przyczyną powstawania tych zanieczyszczeń jest niewłaściwe postępowanie z resztkami cieczy użytkowej oraz skażoną wodą po wewnętrznym i zewnętrznym myciu opryskiwaczy. Takie zanieczyszczenia są szczególnie niebezpieczne dla organizmów wodnych, które są wrażliwe nie tylko na zawarte w środkach ochrony substancje czynne ale również na inne substancje wchodzące w skład produktu - tzw. koformulanty. Dbając o czystość wód i bioróżnorodność, możemy przyczynić się również do większej różnorodności i dostępności środków ochrony roślin na rynku, ponieważ coraz bardziej rygorystyczne regulacje dotyczące ich dopuszczenia do obrotu w UE dotyczą również ich wpływu na organizmy wodne. Dobrą praktyką jest wypryskiwanie resztek cieczy roboczej na polu, gdzie wykonywano zabieg ochrony. Natomiast jeśli chcemy umyć opryskiwacz lub pozbyć się resztek cieczy roboczej w obrębie gospodarstwa domowego, warto wykorzystać stanowisko dehydratacyjne typu RemDry™. Jest to zamknięty system z nieprzepuszczalnym podłożem i zbiornikiem, do którego trafiają płynne pozostałości, zebrane po wewnętrznym i zewnętrznym myciu opryskiwacza.

RemDry™ jest urządzeniem prostym, ekonomicznym, wydajnym i bezpiecznym w użyciu, oferującym użytkownikom szereg korzyści:

  • Urządzenie RemDry™, zarówno zbiornik jak i platforma do mycia nie wymagają montażu na betonowej powierzchni, co powoduje, że koszt i skomplikowanie procesu dla rolników są zredukowane.
  • Zbiorniki RemDry™ mogą być sprzedawane oddzielnie rolnikom, którzy mają już platformę do mycia.
  • Zagospodarowuje zanieczyszczenia zawierające resztki śor, z wyjątkiem olejów, które tworzą powłokę uniemożliwiającą parowanie.
  • Minimalizuje ilość resztek do utylizacji, ponieważ po odparowaniu wody pozostaje tylko suchy osad.
  • Rolnik może monitorować zużycie wody wykorzystywanej w gospodarstwie do czyszczenia sprzętu, rejestrując poziom wody w zbiorniku po każdorazowym użyciu.
  • Możliwość dostosowania do wielkości gospodarstwa i ilości płynnych pozostałości poprzez zainstalowanie kilku urządzeń.
  • Jest rozwiązaniem długoterminowym służącym zagospodarowaniu płynnych pozostałości, wymagającym minimalnej konserwacji.
  • Umożliwia rolnikom wprowadzanie w życie wymogów zrównoważonego stosowania śor poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu wody.

Co z resztkami cieczy roboczej z opryskiwacza?

Od niedawna RemDry™ jest dostępny jako nagroda w programie Agriclub.

Urządzenie RemDry wpisuje się w zakres inwestycji służących ochronie środowiska i zapobiegania zmianom klimatu. Ubiegając się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych” można uzyskać 8 punktów, zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz rodzajów inwestycji służących ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu”.

Szczegóły oferty na stronie www.agriclub.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o urządzeniu RemDry lub masz jakieś pytania, napisz do nas na adres: [email protected]