You are here

Chwościk buraka - trudny przeciwnik, z którym można wygrać

Newsy
14.07.2020

Już w najbliższym czasie plantatorzy buraków cukrowych będą musieli przystąpić do ochrony pól przed chwościkiem. Po ostatnich opadach deszczu  w łanach buraka występuje wysoka wilgotność,  a w momencie podniesienia się temperatur powie-trza zapanują idealne warunki do rozwoju choroby. To ostatnia chwila by podjąć decyzję o sposobie ochrony chemicznej przed patogenem.

Grzyb cercospora beticola jest bardzo trud-nym przeciwnikiem. Przede wszystkim wykazuje on dużą zmienność i szybko w jego populacji po-jawiają się odporności na substancje czynne fun-gicydów działających systemicznie, a tylko takimi dysponują obecnie plantatorzy buraka cukrowego w Polsce. Uodpornieniu się grzyba sprzyjają duża częstotliwość stosowania tych samych substancji czynnych w kolejnych zabiegach oraz stosowanie zbyt wysokich lub zbyt niskich ich dawek. Z odpornością na substancje czynne najczęściej mamy do czynienia w rejonach najbardziej zagrożonych wy-stępowaniem chwościka, czyli na południu Polski.

Jak wspomniano powyżej, w populacji chwo-ścika obserwuje się występowanie odporności na szereg substancji czynnych. Pierwszą wykrytą  w naszym kraju w latach 90. ubiegłego wieku była odporność na tiofanat metylu. Obecnie odporność na tę substancję czynną wykazuje ponad 90% izo-latów pochodzących ze wszystkich rejonów Polski. Niestety jest to odporność uwarunkowana gene-tycznie. Z tego powodu nie ma szans na zanik tej cechy w skutek zaniechania na kilka lat stosowania preparatów opartych o tę substancję czynną. Jest to przyczyną, dla której dodatek tiofanatu metylu w preparatach dwuskładnikowych ma niewielki wpływ na podniesienie ich skuteczności.

  

 

Dowiedz się więcej TUTAJ