You are here

Chlorotalonil. Zastosuj, zanim zostanie wycofany.

Newsy
31.05.2019

Prof. dr hab. Marek Korbas
Mgr inż. Jakub Danielewicz

Zakład Mykologii, IOR-PIB w Poznaniu

Ważne miejsce w prawidłowym prowadzeniu plantacji zbóż odgrywa ochrona chemiczna. Stosowanie środków ochrony roślin to z jednej strony proces wyboru odpowiedniej substancji czynnej, a z drugiej umiejętność podjęcia prawidłowej decyzji co do terminu wykonania zabiegu, która przyczyni się do finansowego sukcesu uprawy lub jego braku.

Chlorotalonil. Zastosuj, zanim zostanie wycofany.
Mączniak rzekomy grochu.

Od kilku lat trwa weryfikacja właściwości substancji czynnych. W przypadku fungicydów, wiele ważnych produktów nie może być już stosowanych – mowa tu między innymi o substancjach czynnych z grupy triazoli, takich jak propikonazol czy flusilazol. W przypadku wycofania kolejnych substancji czynnych z innych grup chemicznych może dojść do sytuacji, w której producenci rolni jedynie w ograniczonym zakresie będą mogli korzystać z chemicznej ochrony przed chorobami grzybowymi.

20 maja 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie EU 2019/677 obligujące państwa członkowskie Unii Europejskiej do cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające chlorotalonil jako substancję czynną najpóźniej do 20 listopada 2019 roku z graniczną datą na zużycie zapasów najpóźniej do 20 maja 2020 roku. Warto zatem zastosować chlorotalonil w obecnym sezonie w chemicznej ochronie roślin przed grzybami chorobotwórczymi.

Jest to substancja czynna, która charakteryzuje się wielokierunkowym mechanizmem działania na organizmy chorobotwórcze i szerokim spektrum ograniczanych patogenów. Jest jedyną dostępną w Polsce substancją w grupie chemicznej chloronitryle. Zastosowana zapobiegawczo cechuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu szeregu patogenów w uprawie zbóż, ziemniaka, roślin bobowatych oraz warzyw i roślin ozdobnych.

W tym miejscu warto wymienić przede wszystkim grzyby powodujące septoriozę paskowaną liści pszenicy, rdzę brunatną pszenicy, mączniaka prawdziwego zbóż i traw, zarazę ziemniaka, antraknozy, askochytozy, czekoladową plamistość bobiku, a także występujące w uprawie warzyw i roślin ozdobnych: alternariozy, antraknozy, askochytozy, mączniaki rzekome i inne.

Chlorotalonil. Zastosuj, zanim zostanie wycofany.
Rdza brunatna pszenicy.

Chlorotalonil jest substancją czynną o działaniu powierzchniowym, a jej wielokierunkowy mechanizm działania umożliwia blokowanie kiełkowania zarodników wielu groźnych gatunków grzybów chorobotwórczych. Taki sposób działania w bardzo wysokim stopniu zmniejsza ryzyko uodpornienia się patogenów powodujących ważne gospodarczo choroby. Zaletą chlorotalonilu oprócz wielu wymienionych wcześniej właściwości jest to, że może być on stosowany już w temperaturze 10°C i jest w pełni skuteczny, podczas gdy większość zarejestrowanych środków uzyskuje skuteczność na dobrym poziomie dopiero w temperaturze powyżej 12°C.

Chlorotalonil. Zastosuj, zanim zostanie wycofany.
Septorioza paskowana liści pszenicy.

Wycofanie chlorotalonilu w środkach przeznaczonych do ochrony zbóż oznacza koniec możliwości stosowania środków takich jak Bravo 500 SC czy Olympus 480 SC, natomiast w uprawie warzyw wiąże się z wycofaniem dobrze znanego rozwiązania Amistar Opti 480 SC. Są to bardzo często ważne fungicydy używane w produkcji rolniczej, warzywnej oraz roślin ozdobnych. Chlorotalonil wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia odporności zwalczanych grzybów chorobotwórczych.

Sezon 2019/2020 będzie ostatnią szansą na zakup i zastosowanie środków opartych na chlorotalonilu. Jednakże zgodnie z informacją zawartą powyżej czas na zużycie tych środków skończy się 20 maja 2020 r.

Chlorotalonil. Zastosuj, zanim zostanie wycofany.
Czekoladowa plamistość bobiku.

Pozbawienie producentów rolnych możliwości zastosowania chlorotalonilu zmniejszy możliwość przemiennego stosowania fungicydów, co będzie powodować zwiększenie zużycia innych, niekoniecznie bardziej skutecznych środków, a co za tym idzie spowoduje wzrost kosztów samej produkcji. Brak w doborze chlorotalonilu pozbawia wielu producentów możliwości racjonalnego stosowania szeroko rozumianej ochrony roślin, zwłaszcza że w jego miejsce nie wchodzi żadna substancja czynna o podobnych czy lepszych właściwościach i działaniu. Wycofanie chlorotalonilu uniemożliwi profilaktyczne zapobieganie występowaniu wielu ważnych grzybów powodujących choroby w uprawie roślin rolniczych i ogrodniczych.

W obecnym sezonie chlorotalonil jest jeszcze dostępny i należy z tego skorzystać, aby chronić plantacje roślin z pełnym zachowaniem strategii antyodpornościowej.