Wszystko co powinieneś wiedzieć o uprawie jabłoni

Aktualności

Przyszłość polskich producentów jabłek w dużej mierze będzie zależała od popytu zarówno na aktualnych, jak i na nowo zdobytych rynkach zagranicznych. Przy stale rosnącej produkcji owoców tego gatunku w naszym kraju, szansą na zwiększenie wolumenu sprzedaży jest ciągła praca nad poprawą jakości. W ostatnich latach, dzięki wzmożonym wysiłkom sadowników, bardzo dużo dobrego wydarzyło się pod tym względem. 

Wszystko co powinieneś wiedzieć o uprawie jabłoni

Uprawa jabłoni – jakie zabiegi agrotechniczne warto wykonać?

Coraz więcej uwagi producenci poświęcają każdemu elementowi produkcji dobierając odpowiedni termin oraz ilość zabiegów agrotechnicznych. Aby jabłonie regularnie i obficie owocowały konieczne jest odpowiednie cięcie, regulowanie wzrostu drzew oraz przerzedzanie. Zabiegi te wpływają na wielkość owoców oraz wybarwienie, które bezpośrednio zależą od ilości światła, będącego czynnikiem koniecznym do syntezy antocyjanów oraz od przebiegu fotosyntezy, której produktem są cukry decydujące o smaku owoców, czyli czynniku decydującym w uprawie jabłoni o późniejszym sukcesie. Na obydwa wspomniane wyróżniki wpływa także intensywność i sposób nawożenia jabłoni (np. wysokie dawki azotu nie sprzyjają dobremu wybarwieniu, obniżają również zawartość cukrów). Natomiast dokarmianie jabłek wapniem wpływa pozytywnie na ich jakość zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. W porównaniu do innych pierwiastków Ca jest słabo przemieszczany w roślinie, a dodatkowo jabłka przegrywają w walce o ten cenny składnik z intensywnie rosnącymi młodymi pędami. Dlatego w uprawie jabłoni ważne jest, aby dokarmianie Ca rozpocząć odpowiednio wcześnie, gdy jeszcze składnik ten łatwo wnika przez skórkę i przemieszcza się w miąższu. Wyższej zawartości wapnia w owocach sprzyja większa ilość nasion w komorze nasiennej dlatego ważna jest dbałość o prawidłowe zapylenie i zapłodnienie kwiatów. Jabłka bogate w wapń są mniej podatne na występowanie chorób fizjologicznych oraz są jędrniejsze, co wyraźnie zwiększa ich trwałość przechowalniczą. Owoce, które wolniej miękną można dłużej przechowywać, a ponadto są mniej podatne na gnicie. Co jest bardzo ważne w przechowywaniu jabłek.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o uprawie jabłoni

Ważne aspekty w produkcji jabłek – postaw sobie cele!

Podstawowym wyzwaniem jest produkowanie takiej jakości jabłek, aby mogły one konkurować na różnorodnych międzynarodowych rynkach, spełniając oczekiwania ostatecznego klienta, który chociaż jest na końcu tego łańcucha to jest jego najważniejszym ogniwem i cenzorem wartości produktu. Aby zapewnić opłacalność produkcji oraz sprostać rosnącym wymaganiom rynku, produkcja jabłek musi być coraz bardziej precyzyjna. Stając naprzeciw tym wyzwaniom, ważne jest aby stawiane sobie cele (np. bardzo długi czas przechowywania lub transportu owoców) szły w parze ze skuteczną i racjonalną ochroną chemiczną, która jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość towaru. Produkcja owoców wysokiej jakości wymaga większych nakładów ale jednocześnie jest najlepszym sposobem na pozyskanie nowych klientów. Wymagania konsumentów stale rosną i aby spełnić ich oczekiwania, trzeba niekiedy zerwać ze starymi przyzwyczajeniami i przyjąć strategię, która pozwoli na wyprodukowanie jabłek pod konkretnego klienta. Odpowiednia strategia przyczyni się do większych dochodów płynących z produkcji jabłek.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o uprawie jabłoni

Uprawa jabłoni pod konkretnego klienta – jak to powinno działać?

Przykładem może być produkcja owoców z ograniczoną ilością substancji czynnych np. do czterech po całym sezonie ochrony. Odbiorcy coraz więcej uwagi poświęcają temu dodatkowemu wyróżnikowi jakości i w najbliższych latach popyt na takie jabłka będzie rósł. Przygotowując dobry program ochrony roślin w uprawie jabłoni i planując kolejne zabiegi fungicydowe, warto zwrócić uwagę na spektrum działania poszczególnych preparatów. Dbałość o harmonijny wzrost i rozwój roślin winna być zapewniona od początku wegetacji aż po zbiór, jak również w trakcie przechowywania i obrotu handlowego. Aby jabłka spełniały najwyższe normy jakości po 8-10 miesiącach przechowywania, już na etapie produkcji muszą być właściwe zabezpieczone przed szeregiem czynników chorobotwórczych. Tak naprawdę jest to realizowane przez cały sezon wegetacyjny, ale ostateczne zabezpieczanie jabłek na okres przechowywania odbywa się tuż przed ich zbiorem. Jak zwieńczyć sezon i co zrobić, by mieć pewność, że jabłka zostaną dobrze zabezpieczone przed wnikaniem i rozwojem patogenów grzybowych? Warto przede wszystkim wybierać te preparaty, które działają na szerokie spektrum czynników chorobotwórczych, mają krótki okres karencji a ich użycie pozwala na ograniczenie pozostałości w owocach. Wszystkie te warunki spełnia preparat Geoxe 50 WG bardzo przydatny preparat przy uprawie jabłoni.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o uprawie jabłoni

Geoxe – niezbędny środek podczas uprawy jabłoni

Kluczową zaletą Geoxe jest wysoka skuteczność przeciwko najważniejszym chorobom przechowalniczym jabłek i gruszek. Preparat ten jest zarejestrowany przeciwko trzem patogenom: gorzkiej zgniliźnie jabłek, szarej pleśni, mokrej zgniliźnie/sinej pleśni jabłek (powodowana przez Pennicillium expansum). Jego działanie polega na zahamowaniu tworzenia i kiełkowania zarodników konidialnych oraz, w mniejszym stopniu, wzrostu grzybni. Udowodniona wysoka skuteczność Geoxe, porównywalna ze środkiem Switch oraz innymi rozwiązaniami standardowo stosowanymi na naszym rynku, daje sadownikowi gwarancję, że owoce po zbiorze są nadal chronione przez wiele miesięcy przechowywania jabłek czy gruszek w chłodni. Produkt ten daje gwarancję jakości towaru, jakże ważną podczas uprawy jabłoni.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o uprawie jabłoni

Geoxe – skuteczna pomoc w uprawie jabłoni

Skuteczność Geoxe wobec najważniejszych patogenów będących sprawcami chorób przechowalniczych jabłek i gruszek (dane według testów wewnętrznych SYNGENTA):

Wszystko co powinieneś wiedzieć o uprawie jabłoni

Kolejną zaletą Geoxe jest łatwość i bezpieczeństwo jego stosowania. Związane jest to z najkrótszą na rynku karencją tego środka (tylko 3 dni) oraz dawką preparatu, dostosowaną do wielkości drzew (dawka przeliczana na powierzchnię ściany owoconośnej). Daje to możliwość obniżenia dawki preparatu (maksymalna wynosi 0,45 kg/ha) w sadach z młodymi nasadzeniami lub w takich, gdzie drzewa prowadzone są kompaktowo. Zalecane jest wykonanie dwóch oprysków w sezonie po okresie ochrony preparatami opartymi o kaptan. Pierwszy zabieg Geoxe powinien być wykonany na 14-10 dni przed planowanym terminem zbioru, natomiast drugi na 7-3 dni przed zbiorem owoców. Poza wysoką skutecznością, Geoxe charakteryzuje dobre działanie antyodpornościowe w ochronie jabłoni czy gruszy. Wynika to z faktu, że fludioksonil jest jedyną substancją czynną z grupy fenylopiroli zarejestrowaną do uprawy jabłoni i gruszy, wyłącznie przeciwko patogenom wywołującym choroby przechowalnicze.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o uprawie jabłoni

Uprawa jabłoni – co jeszcze ma wpływ na jakość owoców?

Należy również wspomnieć, że nieodłącznym elementem w uprawie jabłek najwyższej jakości z przeznaczeniem do długiego przechowywania jest ich zbiór w optymalnym dla danej odmiany terminie (w fazie dojrzałości zbiorczej) oraz dostosowanie warunków przechowywania również pod kątem konkretnej odmiany. Opóźnienie terminu zbioru powoduje przyspieszenie procesów metabolicznych w jabłkach (intensywniejsze oddychanie oraz produkcja etylenu) co wpływa na szybsze starzenie się owoców i obniżenie trwałości przechowalniczej jabłek. Ale nawet w takich sytuacjach (a może nawet szczególnie w takich), zastosowanie programów ochrony opartych o nowoczesne i skuteczne preparaty przeciwko chorobom grzybowym zwiększa szansę na realizację planów zarówno produkcyjnych, jak i handlowych, szczególnie gdy jabłka mają być dostarczane na rynek przez cały rok.

Główne zalety Geoxe:

  • wysoka skuteczność potwierdzona w praktyce
  • szerokie spektrum zwalczanych patogenów
  • krótki okres karencji – tylko 3 dni
  • unikatowa substancja czynna – fludioksonil – jako jedyna z tej grupy stosowana do ochrony jabłek i gruszek
  • jedna substancja czynna – zmniejszona ilość s.a. w owocach
  • dawka dopasowana do wysokości drzew w sadzie i rozstawy rzędów
  • pewność długiego przechowywania owoców i ich bezpieczeństwa pod względem pozostałości
  • pozwala spełnić wymagania najbardziej wymagających odbiorców i zdobywać nowe rynki zbytu