You are here

Jak skutecznie radzić sobie z odpornością w zwalczaniu miotły zbożowej w zbożach?

Aktualności Produkty
28.07.2017

Groźne zjawisko powstawania odporności na herbicydy to problem, z którym boryka się coraz więcej rolników. Firma Syngenta od wielu lat bada to zagadnienie i efektem tych doświadczeń jest Boxer Evo EC do stosowania we wszystkich zbożach ozimych (pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień). Rejestracja nowego herbicydu zbożowego jest ważnym elementem strategii antyodpornościowej w zwalczaniu miotły zbożowej w zbożach.

Jak skutecznie radzić sobie z odpornością w zwalczaniu miotły zbożowej w zbożach?

Oprócz zwalczania miotły zbożowej Boxer Evo EC działa także na wiele chwastów dwuliściennych, m.in. przytulię czepną, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, chwasty rumianowate, taszniki oraz przetaczniki.

Boxer Evo EC zawiera dwie substancje czynne – prosulfokarb (667 g/l) i diflufenikan (14 g/l). Pierwsza z nich jest inhibitorem syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach (grupa N wg klasyfikacji HRAC). Aktywnie oddziaływuje na chwasty w okresie ich kiełkowania, co skutkuje brakiem wschodów lub wytwarzaniem zdeformowanych kiełków czy szybko zamierających młodych siewek.

Z kolei substancja czynna diflufenikan z grupy fenoksynikotynoanilidów, działa jak inhibitor biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów (grupa F1). Brak tych struktur powoduje bielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Po zabiegu diflufenikan pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby i jest pobierany przez rośliny głównie przez pędy kiełkujących siewek, z ograniczoną translokacją. Najlepiej działa na młode, aktywnie rosnące chwasty. Zapewnia ochronę do 8 tygodni po zabiegu.

Boxer Evo EC należy stosować po siewie rośliny uprawnej, ale przed jej wschodami (faza BBCH 01-09) lub też po wschodach zbóż, gdy z pochewki liściowej wydobywa się pierwszy liść do fazy 3-go liścia (BBCH 10-13). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania to 4,0 l/ha, a dawka zalecana wynosi 3 l/ha.

Herbicyd Boxer Evo - pewna ochrona