You are here

Jak poradzić sobie z problemem odporności miotły zbożowej?

Aktualności Produkty
04.10.2016

Gdzie występuje odporna miotła zbożowa?

Jak poradzić sobie z problemem odporności miotły zbożowej?

  • Stosujemy herbicydy o różnych mechanizmach działania (klasyfikacja HRAC).
  • Miotłę zaczynamy zwalczać już jesienią:
    1. Boxer (2 l/ha) jesienią przed- lub wcześnie powschodowo (optymalnie BBCH 10-11 – podczas szpilkowania rośliny zbożowej). W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych można zastosować odpowiednią mieszaninę zbiornikową.
    2. ​Axial 50 (0,9 l/ha) w ramach wczesnych aplikacji wiosną

Jak skuteczny jest Boxer?

Jak poradzić sobie z problemem odporności miotły zbożowej?

Skuteczność zwalczania miotły zbożowej odpornej na herbicydy sulfonylomocznikowe, doświadczenie szklarniowe 2014 r.
Boxer jest zarejestrowany we wszystkich gatunkach zbóż ozimych.

Zobacz więcej