You are here

ARMURE 300EC i SPYRALE 475EC – nowe narzędzia w strategii antyodpornościowej zwalczania chwościka burakowego

Aktualności Produkty
03.07.2017

AKTUALNE ZAGROŻENIA

Chwościk burakowy obserwowany jest w Polsce każdego roku ale z różnym nasileniem. Na występowania choroby istotny wpływ mają warunki pogodowe (wysoka temperatura oraz częste opady atmosferyczne) w okresie od lipca do września. Ograniczanie występowania chwościka buraka polega na właściwym doborze odmian, zmianowaniu oraz stosowaniu fungicydów. Większość obecnie zarejestrowanych fungicydów do zwalczania chwościka burakowego zawiera te same, od lat stosowane substancje czynne. Z badań prowadzonych w latach 2011-2013* wynika, że grzyb Cercospora beticola wywołujący chwościk wytworzył odporności na te substancje. W zależności od regionu kraju wygląda to następująco:

  • epoksykonazol – do 57,1% odpornych izolatów grzyba na tę substancję
  • tebukonazol – do 71,4% odpornych izolatów grzyba
  • tiofanat metylowy – do 100% odpornych izolatów grzyba

* źródło: prof. J.Piszczek, Instytut Ochrony Roślin, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu

SKUTECZNOŚĆ

Jak pokazują przeprowadzone przez firmę Syngenta doświadczenia w ostatnich latach zagranicą oraz w Polsce, fungicydy ARMURE 300EC i SPYRALE 475EC wyznaczają nowy poziom ochrony.

NOWE PRODUKTY = NOWE MOŻLIWOŚCI

  • nowe substancje czynne, po raz pierwszy stosowane w Polsce do ochrony buraka cukrowego  
  • silna ochrona przeciwko chwościkowi i mączniakowi buraka
  • substancje czynne o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym
  • krótki okres karencji
ARMURE 300EC
Substancje czynne:
150 g/l difenokonazol (grupa triazoli)
150 g/l propikonazol (grupa triazoli)
Dawka – 0,6 l/ha 
Stosowanie najlepiej zapobiegawczo  bądź przy pierwszych objawach 
Bardzo krótki okres karencji – 21 dni 
Ze względu na działanie zapobiegawcze  jak i interwencyjne może być stosowany zarówno na pierwsze, jak i późniejsze zabiegi

 

SPYRALE 475EC 
Substancje czynne:
375 g/l fenpropidyna ( grupa morfolin)
100 g/l difenokonazol (grupa triazoli) 
Dawka – 1 l/ha 
Stosowanie najlepiej zapobiegawczo bądź przy pierwszych objawach
Krótki okres karencji – 28 dni 
Ze względu na działanie zapobiegawcze  jak i interwencyjne może być stosowany zarówno na pierwsze, jak i późniejsze zabiegi 
Zawartość fenpropidyny z grupy morfolin wzmacnia skuteczność fungicydu w zwalczaniu mączniaka burakowego

Wpływ ochrony fungicydowej na porażenie chwościkiemWpływ ochrony fungicydowej na plon cukru

PROGRAM OCHRONY

Fungicyd Armure - program ochrony