You are here

Amistar Xtra 280 SC zwalcza wszystkie choroby okresu kwitnienia rzepaku

Aktualności Produkty
04.05.2017

Uprawa rzepaku jest jedną z najbardziej dochodowych upraw w Polsce. Jednak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał plonowania rzepaku należy zwracać uwagę na ważne elementy agrotechniki. Jeden z nich to ochrona przed chorobami grzybowymi w okresie kwitnienia rzepaku.

Firma Syngenta stworzyła fungicyd AMISTAR XTRA 280 SC. Preparat zawiera w swoim składzie dwie sprawdzone substancje aktywne:

  • Technologia Amistar® – 200 g/1l środka,
  • Cyprokonazol – 80 g/1l środka

Okres stosowania środka AMISTAR XTRA 280 SC rozpoczyna się od fazy BBCH 61 do 69, czyli od początku do końca kwitnienia rzepaku. Dawka wynosi od 0,8 l/ha do 1,0 l/ha, przy czym wyższą dawkę stosujemy w warunkach wysokiej presji chorób.

AMISTAR XTRA 280 SC, dzięki zawartości substancji aktywnych pochodzących z dwóch oddzielnych grup chemicznych, umożliwia stosowanie zarówno interwencyjne jak i zapobiegawcze. Technologia Amistar® ma zapobiegawcze działanie, długo chroni plantację przed infekcjami. Z drugiej strony, cyprokonazol ma działanie interwencyjne i układowe.

Jaka choroba jest najbardziej niebezpieczna dla rzepaku?

Najgrożniejszą chorobą dla rzepaku jest zgnilizna twardzikowa, która występuje w okresie kwitnienia. Opadające płatki kwiatowe stają się idealnym miejscem do rozwoju chorób grzybowych. Według Instytutu Ochrony Roślin już 1% porażenia roślin wpływa negatywnie na plon, czyli jedna porażona roślina na 100 uzasadnia wykonanie zabiegu.

Skuteczność Amistar Xtra® średnia z 3 doświadczeń w roku 2012 (Sośnicowice, Przybroda, Lisewo) zabieg faza BBCH 61

*Cena rzepaku 1950 zł/t

AMISTAR XTRA 280 SC jest wysoce skuteczny przeciwko zgniliźnie twardzikowej. Warto podkreślić, iż zwalcza także powszechne występujące w Polsce choroby, takie jak czerń krzyżowych oraz szara pleśń. Poniższy wykres podkreśla skuteczność preparatu AMISTAR XTRA 280 SC na zgniliznę twardzikową oraz przedstawia przyrost plonu po Amistar Xtra w porównaniu do plantacji niechronionej.

Udowodniony wysoki poziom plonowania
(niezależne badanie Czeskiego Związku Producentów i Przetwórców rzepaku – SPZO)

Udowodniony wysoki poziom plonowania

Nie tylko w Polsce zauważono wzrost plonu przy zastosowaniu programu ochrony Syngenta. Czeski Związek Producentów i Przetwórców rzepaku przeprowadził niezależne badania, z których wynika skuteczność technologii oraz jej wpływ na przyrost plonu.

AMISTAR XTRA 280 SC – to opłacalna inwestycja

Przy obecnych relacjach cenowych, zysk zastosowania preparatu AMISTAR XTRA 280 SC może przekraczać 500 zł/ha*.

Fungicyd AMISTAR XTRA zapewnia długotrwałą ochronę pędów, liści i łuszczyn rzepaku. Dzięki dwóm skutecznym substancjom aktywnym, efektywnie chroni rośliny przed najgroźniejszymi chorobami rzepaku.

Technologia Amistar® powoduje, że rośliny pozostają zielone i zdrowe aż do zbioru, co wpływa na wzrost plonui zwiększa opłacalność produkcji rzepaku.