You are here

Amistar

Zalecany do zabiegów doglebowych oraz nalistnych. Doskonale chroni uprawę ziemniaka przed rizoktoniozą. Daje świetne rezulalty wyrównania bulw oraz podnosi ich jakość. Skuteczny w zwalczaniu alternariozy ziemniaka. Technologia Amistar wpływa na przyrost plonu, co pozwala osiągnąć wyższe plony

Fungicyd Amistar - reklama